top of page

Å betale trafikkbøter blir mere praktisk

Royal Gazette publiserte torsdag en kunngjøring fra Royal Thai Police som beskriver hvordan og hvor Trafikanter kan betale trafikkbøtene.Kunngjøringen, er undertegnet av den nasjonale politimesteren Pol General Suwat Chaenyodsuk, som bestemmer at bilister som mottar en trafikkbot må betale boten innen den angitte datoen på følgende:


  • Politistasjoner i området der billetten ble utstedt


  • Enhver annen politistasjon i landet


  • Via postanvisning eller sjekk til politet med en kopi sendt til politistasjonen spesifisert i boten


  • Elektronisk via kredittkort eller annen godkjent metode:


  • Bank Teller Machine (innskuddsmaskin) Og andre arenaer som gir tilgang til elektroniske transaksjoner.


I tilfelle boten ikke spesifiserer det totale beløpet som må betales, kan Trafikanter betale beløpet som er spesifisert for hver trafikkforseelse som er oppført.


Saken vil bli ansett som avsluttet når en betaler boten sin via metodene eller på stedene som er spesifisert i kunngjøringen.


コメント


bottom of page