top of page

Å ha på seg eller ikke ha på seg, er det store spørsmålet.

Det store spørsmålet når det gjelder munnbind - å ha på eller ikke ha på seg. Er de nyttige ? får de bare brukerne til og 'føle seg' beskyttet, eller kan de faktisk bidra til å forhindre spredning av Covid-19, eller noe annet virus for den saks skyld.

I asiatiske land er det et daglig syn og se folk bruke munnbind , selv når folk beveger seg rundt for og handle den miste ting bruker de munnbind. I Kina og Thailand er det nå blitt obligatorisk å bruke munnbind når du er ute i det offentlige rom. Men i vestlige land er det mye mindre vanlig. Beskytter munnbind meg eller den andre personen ? Og hvilke typer munnbind skal vi ha på oss ? I tider med mangel mener mange at munnbind bare bør være forbeholdt helsepersonell som er avhengige av beskyttelse. Men det synet nå ser ut til å ha endret seg. Flere og flere lokale myndigheter rundt om i verden anbefaler å bruke munnbind i offentligheten.

Og hvis vi skal finne en langsiktig løsning på å leve med Covid-19, mens vi gjenopptar noe av det normale livet, er munnbind en viktig del av den "nye-normale"? Hvorfor er vesten så i mot bruk av munnbind ?Comments


bottom of page