62 drept hver dag!

Det er stort forbedringspotensiale hva angår trafikk-ofre i Thailand

74% av antall trafikkdrepte er fra 2- og 3- hjulinger
51% av motorsykkelførerene bruker hjelm
20% av passasjerene bruker hjelm
2020 til nå: 58 døde av Covid-19, 8000 trafikkdrepte
Lave straffer for å forårsake annen persons død
Drunk driving
Høy hastighet

Kilde: SkyNews