top of page

Asiatiske land brukte 50 milliarder dollar på å forsvare sine valutaer mot en sterk dollar

Asiatiske land brukte rundt 50 milliarder dollar i valutareserver forrige måned – Noe som er det høyeste nivået siden mars 2020 – for å forsvare sine valutaer mot dollaren.

Exante Data Inc, som spesialiserer seg på å spore globale kapitalstrømmer, anslår at fremvoksende asiatiske nasjoner unntatt Kina brukte i september nesten 30 milliarder dollar på dollarsalg i spotmarkedet. Inkluderer en Japan, så stiger tallet til 50 milliarder dollar.


Dollarsalget i regionen har i løpet av de første ni månedene av året har nådd omtrent 89 milliarder dollar inkludert Japan, noe som markerer den mest aktive perioden for valutautgifter siden 2008, ifølge Exante. Som baserer sine estimater på data fra sentralbanker og andre offentlige myndigheter og justerer dem før endringer i valutakurser.


(annonse)

FDS Thailand

Bloomberg Dollar Spot Index, registrer at dollaren handles på et rekordhøyt nivå i kjølvannet av den mest aggressive renteøkningen siden 1980-tallet. En styrket dollar har redusert verdien av beholdningen av andre valutaer i sentralbankenes porteføljer.

Mens nylige dollarsalg fra land inkludert Sør-Korea, India, Taiwan og Japan stort sett har blitt godt publisert, ble aktiviteten fra andre land hovedsakelig dokumentert gjennom sentralbankrapportering. I tillegg til Japans salg på 20 milliarder dollar i september, solgte Sør-Korea omtrent 17 milliarder dollar, ifølge Exante, basert på data som for øyeblikket er tilgjengelige fra landets sentralbank. Hong Kong, Filippinene, Taiwan og Thailand var også nettoselgere av dollar for september måned, ifølge Exante.

"Valutaene deres er under press i møte med høyere renter," sa Alex Etra, seniorstrateg i Exante. "Det er en uvanlig grad av usikkerhet om høye amerikanske renter kan forsvinne."

Intervensjonstempoet er kanskje ikke over, med yenens fall til det laveste nivået på mer enn 30 år på torsdag, noe som bringer tilbake meldinger om mulig handling fra japanske myndigheter etter økningen i aktiviteten forrige måned.


(annonse)

Last Train Pattaya

For å være sikker har asiatiske land ofte tydd til intervensjon i valutamarkeder for å bremse eller kontrollere volatiliteten, samt svekke valutaer. Men forrige måneds dollarsalg topper volumene sett i de første dagene av Covid-19-pandemien i mars 2020.


Nedgagnen i reserver kan delvis stamme fra en bredere re-allokering av eiendeler samt fallende verdivurderinger, sa Etra. Men i stor grad handler det om at sentralbanker må selge reserver for å ha kontanter for hånden.


Valutareservene faller over hele verden. Den globale reservebeholdningen falt mer enn 1 billion dollar, eller 8,9 %, i år til mindre enn 12 billioner dollar, det største fallet siden Bloomberg begynte å samle dataene i 2003Kilde: Blommberg


Comments


bottom of page