top of page

EFTA inngår frihandelsavtaleforhandlinger med Thailand

Etter mer enn 20 år med forsøk, lyktes handelsdepartementet endelig i å gjenoppta frihandelsavtaleforhandlingene med EFTA.
Fra venstre til høyre: Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch - Sveits, Dominique Hasler - Liechtenstein, Jurin Laksanawisit - Thailand, Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir - Island, Janicke Andreassen - Norge, Henri Gétaz - EFTAs generalsekretær. Foto: EFTA

Mandag 20. juni 2022 kunngjorde EFTA statene at de vil starte forhandlinger med Thailand om en frihandelsavtale. Lanseringen fant sted på Island under åpningen av EFTAs Ministermøte, hvor Norges statssekretær Janicke Andreassen deltar.


- Thailand er vårt største eksportmarked i Sørøst Asia. Vi eksporterer blant annet sjømat til Thailand for om lag 2 milliarder kroner årlig. Samtidig er flere norske selskap etablert i Thailand. En frihandelsavtale vil sikre forutsigbare og konkurransedyktige vilkår for norske eksportører og investorer inn til et stort marked, sier statssekretær Janicke Andreassen.Samhandelen mellom Norge og Thailand har økt jevnt de siste årene, ikke minst som følge av sterk vekst i norsk sjømateksport. Med en verdi på mer enn 1,9 mrd. NOK er Thailand det største markedet for norsk sjømat i Sørøst-Asia. Dtac, Telenors partnerselskap, er Thailands tredje største mobilselskap med om lag 28 millioner kunder. Thailands markedsstørrelse og eksisterende handelshindre tilsier at en frihandelsavtale vil bidra til økt eksport og økte investeringer.Thailand - frihandelsavtale

EFTAs forhandlinger med Thailand startet i oktober 2005. To forhandlingsrunder ble avholdt før forhandlingene ble stanset våren 2006 på grunn av endrede innenrikspolitiske forhold i Thailand. I 2020 ble kontakten gjenopptatt og det er enighet om et rammeverk for frihandelsavtaleforhandlinger mellom partene.


Thailand er et viktig marked for norsk eksport av varer og tjenester. Samhandelen mellom Norge og Thailand har økt jevnt de siste årene, ikke minst som følge av sterk vekst i norsk sjømateksport. Med en verdi på mer enn 1,9 mrd. NOK er Thailand det største markedet for norsk sjømat i Sørøst-Asia. Dtac, Telenors partnerselskap, er Thailands nest største mobilselskap med om lag 28 millioner kunder. Også Yara, Jotun og Wilhelmsen har tunge næringsinteresser i Thailand. Norske selskaper hadde per 31.12.2020, 25 milliarder kroner i thailandske foretak og finansinstitusjoner.«EFTA er en gruppe land med høyt potensial. som har avansert teknologi og innovasjon, og som har langvarige og vennlige forhold til Thailand i alle dimensjoner. Thailand har de siste årene forberedt seg på denne forhandlingen. Vi lyttet til synspunktene til alle interessenter, inkludert publikum, næringsliv, akademia, bønder og sivilsamfunnet. Vi fant ut at alle støtter sterkt å ha en frihandelsavtale med EFTA.» sier Thailands visestatsminister og handelsminister, Jurin Laksanawisit.Økonomiske forbindelser mellom EFTA-statene og Thailand

Bilateral EFTA-Thailand-varehandel har mer enn tredoblet seg siden 2002 og nådde mer enn 3,27 milliarder dollar i 2021. EFTAs viktigste eksport til Thailand i 2021 var fisk, farmasøytiske produkter og klokker. Samme år bestod vareimporten fra Thailand hovedsakelig av jern- og stålkonstruksjoner og deler, maskineri og elektronikk. Les mer om varehandel mellom EFTA og Thailand her .

 
Fakta

EFTA er et frihandelsforbund bestående av Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Formålet med EFTA var opprinnelig å etablere frihandel mellom medlemslandene. Denne rollen består fortsatt, men EFTA har også fått nye oppgaver som å regulere EFTA landenes tilslutning til EØS-avtalen, og inngå frihandelsavtaler med tredjeland. EFTA har gjort det mulig for Norge å bygge opp et nettverk av frihandelsavtaler som dekker mer enn 40 land og territorier.EFTA og Thailand har kommet til enighet om et rammeverk for forhandlingene, såkalt Terms of Reference (TOR). Det legges opp til en omfattende frihandelsavtale som blant annet inneholder forpliktelser om handel med varer og tjenester, investeringer, immaterialrett, produktkrav (TBT), mattrygghet (SPS), digital handel, subsidier og statseide foretak.


Første forhandlingsrunde mellom EFTA og Thailand vil finne sted 28.–30. juni 2022 i Bangkok.


Kilder: Regjeringen I EFTA

Comments


bottom of page