top of page

El Niño er på vei – Thailand kan rammes av varme og tørke

Værfenomenet El Niño er på vei, og prognoser fra værtjenesten Copernicus viser at 2023 kommer til å bli varmere enn normalt. Klimaeksperter advarer om at Thailand vil oppleve varmere og tørrere forhold i de kommende månedene som følge av værmønstrene i El Niño.
El Niño Thailand Tørke Drought

El Niño er en periodisk klimavariasjon som henger sammen med forandringene i vindmønstret i den tropiske delen av Stillehavet. Disse endringene påvirker igjen klimaet i store deler av verden.


Mens det normalt sett forventes varmt og fuktig vær på denne tiden av året, har de siste varmebølgene vært mer ekstreme enn forventet. En ny høytemperaturrekord på 45,4 grader Celsius ble målt i Tak lørdag, og brøt den tidligere rekorden på 44,6 grader Celsius i Mae Hong Son 28. april 2016.


På grunn av risikoen for at Thailand vil oppleve varmere og tørrere forhold i de kommende månedene. Har Office of the National Water Resources (ONWR) anbefalt folk om å forberede seg ved å spare vann, å gjennomføre nødvendige tiltak.


Prognoser fra værtjenesten Copernicus.

El Niño  Prognoser fra værtjenesten Copernicus.Selv om sommervarmen i Thailand normalt sett avtar med økende nedbør når monsunsesongen starter rundt midten av mai, forventes årets ekstreme varme å fortsette selv etter sommerens slutt på grunn av oppvarmingseffektene av El Niño.


I følge værprognosene fra International Research Institute for Climate Society (IRI) og USAs National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), er det en 62 % mulighet for at El Nino-Southern Oscillation (ENSO)-syklusen vil skifte fra en nøytral fase til El Niño fase mellom mai og juli.


ENSO-syklusen i Stillehavet er en viktig klimafaktor som har stor innflytelse på værforholdene i Thailand, for da ENSO-syklusen skifter mot en varm El Niño-fase, vil det resultere i varmere og mer tørre forhold i Asia- Stillehavet.


Motsatt vil La Nina-fasen føre til kjøligere og mer intens nedbør i denne regionen. Derfor forventes det at det blir mindre regn denne regntiden for å fylle på vannkilder og kjøle ned været. Siden det fortsatt er ukjent når El Nino-fasen vil avsluttes, advarer eksperter om at landet kan stå overfor langvarige varme og tørre forhold som varer over ett år.


Fakta:

Vekslingen mellom El Niño og motsatsen La Niña henger sammen med forandringer i vindmønsteret i den tropiske delen av Stillehavet. Sammen kalles de sammenkoplede vekslingene i atmosfære- og havforhold for ENSO, en forkortelse for El Niño Southern Oscillation. ENSO er den sterkeste av planetens naturlig forekommende vær- og klimavariasjoner fra år til år.


Da dette er naturlige variasjoner, så påvirkes de ikke av "menneskeskapte" klimaendringer.


Kilder: Risc I Bangkok Post I ONWR I SNL I Copernicus.

Comments


bottom of page