top of page

En svekket Baht gir en dyster påminnelse om krasjet for 25 år siden

Den alvorlige økonmiske nedgangen på grunn av pandemien og den påfølgende kollapsen i reiselivsnæringen - har svekket baht, og presset den til det laveste nivået på fem år.
Thai baht

Den 1. juli, falt baht i løpet av dagen til 35,66 mot dollaren, noe som er det svakeste på fem år. Ved stenging endte den på 35,63, ifølge Kasikorn Research Center.


Bahtens mange svingninger

Siden den asiatiske finanskrisen i 1997 har baht gått gjennom fire nøkkelsykluser. For å følge redningsbetingelsene satt av Det internasjonale pengefondet, forlot Thailand, som sto i en av de verste økonomiske krisene i sin historie, den 2. juli 1997 sin fastkurspolitikk med å knytte baht til 25 til en amerikansk dollar, som sentralbankens reserver ble tappet for å forsvare valutaen mot spekulanter. Når Bank of Thailand (BOT) valgte flytende kurs, opplevde valutaen et fritt fall. Bahten stupte til et historisk lavpunkt på 56,50 per dollar 12. januar 1998.


Dette muliggjorde imidlertid en gjenoppretting av exporten og en turisttilstrømning, som igjen svingte bahtens verdi rundt. Senere ble baht veldig sterk, og ble til og med kalt "superbaht", ettersom en blomstrende reiselivsnæring brakte inn rundt 40 millioner turister årlig før covid-pandemien rammet landet tidlig i 2020. I midten av 2019 hadde baht styrket seg til å 27-28 mot dollar.


Imidlertid har det alvorlige nedfallet fra pandemien og den plutselige kollapsen av reiselivsnæringen - som står for rundt 20 prosent av Thailands bruttonasjonalprodukt (BNP) - svekket baht, og presset den til et lavt nivå på fem år.


Russlands invasjon av Ukraina i februar i år kombinert med høy inflasjon forårsaket av forsyningsforstyrrelser har nok en gang fått baht til å falle sammen med andre asiatiske valutaer.


(annonse)
The Last Train Restaurant Pattaya
Slutt på supersterk baht

Etter flere tiår med klager over at en sterk baht svekker deres konkurranseevne fordi den gjorde thailandske produkter dyrere enn konkurrentene, har eksportører og produsenter andre forhold nå. De har nylig uttrykt bekymring for at en svakere baht har økt produksjonskostnadene deres. Bahten var svært volatil i mai og juni, og den svekket seg til rundt 34,87 til dollaren per 23. juni, ifølge BOT.


En svekket baht midt i stigende oljepriser har plassert Thailand i en ulempe, ettersom landet er en netto-oljeimportør sammenlignet med noen andre land, i ASEAN som f.eks Malaysia.


(annonse)
scansnus
Svekket av underskudd

Svekkelsen av baht og den kraftige økningen i olje- og naturgassprisene kan delvis forklare det økende underskuddet på driftsbalansen. Thailands driftsbalanseunderskudd var på 3,7 milliarder dollar i mai, opp fra et underskudd på 3,1 milliarder dollar i april, og underskuddet fra januar til mai var på 9 milliarder dollar.


Det økende underskuddet på driftsbalansen er ikke et godt tegn for landet, da det svekker finanspolitikken. Regjeringen har gått med underskudd i finanspolitikken i mange år. Og når vi ser fremover er det vanskelig å se hvordan og når regjeringen kunne begrense eller balansere budsjettet.


Så langt har regjeringen blitt tvunget til å låne mer enn 1,5 billioner baht for å begrense det økonomiske nedfallet fra COVID, med tiltak for å støtte mennesker og bedrifter som er berørt av folkehelsekrisen. Likevel er det ikke det siste store lånet; Staten vil måtte låne mer for å finansiere årsbudsjettet i mange år fremover. Regjeringen har i år løftet den offentlige gjelden i forhold til BNP fra 60 prosent til 70 prosent, og forlatt en tidligere referansegjeldsterskel som skulle sikre finanspolitisk stabilitet.


Både regjeringen og BOT har forsvart landets finansielle stilling ved å peke på de store valutareservene på mer enn 229,9 milliarder dollar per mai. Investorer kan også være enige om spillerom som tilbys av en stor buffer av hardvaluta-eiendeler akkumulert gjennom årene etter finanskrisen i 1997.


(annonse)
fdsthailand
Markedsintervensjon

Med sine store internasjonale reserver kunne sentralbanken gripe inn i markedet for å styrke den thailandske valutaen ved å kjøpe baht i markedet og selge amerikanske dollar.


De siste tallene peker på at sentralbanken griper inn i markedet ettersom internasjonale reserver har gått ned til 229,9 milliarder dollar i mai fra 245,9 milliarder dollar i desember 2021.


En høytstående tjenestemann ved BOT forsikret at baht ikke er den svakeste blant regionale valutaer. Det var midt i gruppen, ned rundt 5 prosent siden tidlig i år. De hevdet at hver valuta har blitt påvirket av styrkingen av den amerikanske dollaren.


(annonse)
conrads delishop
Effekten av amerikanske renteøkninger

Den amerikanske sentralbanken har fremskyndet sine renteøkninger for å bekjempe raskt økende inflasjon. Den hevet referanserenten til et område på 1,5 -1,75 prosent nylig sammenlignet med BOTs styringsrente på 0,5 prosent. Ytterligere en økning på 50 til 75 basispunkter ventes snart i USA.


Dette fikk markedet til å spekulere i at den thailandske sentralbanken ville innkalle til et hastemøte for å jekke opp Thailands rente. Men BOT har avklart at dens pengepolitiske komité vil møte som planlagt i august, og det er ikke nødvendig med noe presserende møte.


BOT assisterende guvernør Piti Disyatat sa at den historiske lave renten vil bli hevet i tråd med økonomisk oppgang, det de kaller en prosess med rentenormalisering. BOT har sagt at en renteøkning vil skje på en gradvis basis, men tjenestemenn i sentralbanken kunne ikke si hvor mye, da de må ta en beslutning basert på de siste økonomiske forholdene og utsiktene.


Ut fra deres signal å dømme spår mange analytikere at sentralbanken vil heve renten med 0,25 prosentpoeng i august og med ytterligere 0,25 prosentpoeng senere.


Så styringsrenten vil stige fra 0,5 prosent til 1 prosent innen utgangen av dette året.


En renteøkning forventes å påvirke både bedrifter og forbrukere negativt, spesielt de som har gjeld, på grunn av de økende kostnadene for gjeldsbetjening.


En avveining mellom renteøkningseffekten og prisstabilitet er uunngåelig.


"Fordelene ved prisstabilitet er større enn den negative effekten av renteøkninger," sa Kiatipong Ariyaprichya, senior landøkonom ved Verdensbankens kontor i Thailand.


BOT har nylig innført nye tiltak for å støtte sårbare grupper. Den har forlenget minimumsbetalingen på 5 prosent – ​​fra de tidligere 10 prosentene – på kredittkortgjeld og forlenget utsettelse av gjeldsbetaling på usikrede lån lånt via digital bankkanal med ytterligere ett år, frem til slutten av 2023. Gjeldssanering for små låntakere er blir oppmuntret. BOT har også opphevet forbudet mot finansinstitusjoners utbyttebetalinger.


Det vil kreve at bankene øker bidragene til Financial Institutions Development Fund (FIDF) fra 0,23 prosent tilbake til normalrenten på 0,46 prosent av innskuddsbasen fra og med neste år, med sikte på å redusere gjeldsoverhenget til FIDF, BOTs finansielle arm. brukes til å redde landet ut av finansinstitusjonskrisen i 1997.


En planlagt renteøkning forventes å støtte bahten opp og i det minste forhindre at den faller dypere.


(annonse)
siamsnus
Baht vs kryptovalutaer

I år ser BOT-guvernør Sethaput Suthiwartnarueput ikke bare årvåkent på bevegelsene i det tradisjonelle valutamarkedet, men han må beskytte baht mot fremvoksende private valutaer kjent som kryptovalutaer.


Han var bekymret for at thailandske folk var for entusiastiske til å omfavne kryptovalutaer, med et stort antall mennesker som strømmet pengene sine i investeringer i kryptoer utstedt av utlendinger og lokale bedrifter.


I mars måtte sentralbanken og Securities and Exchange Commission gi forskrifter som forbyr bruk av kryptovalutaer som betalingsmiddel med den begrunnelse at kryptovalutaer er for volatile, ikke kan lagre verdier og kan destabilisere landets finansielle system. Til å begynne med var talsmenn for kryptovalutaer skuffet over BOTs trekk.


Men ettersom de digitale eiendelene har stått overfor salg, har kryptovalutaer mistet sin appell sammenlignet med baht. Bitcoin har tapt nærmere 60 prosent av verdien i år, og krasjet til rundt $19 000-$20 000 for øyeblikket fra over $67 500 mot slutten av 2021.


Kilde: Thai PBS World
nyhetsoppdateringer Thaifeber

Comments


bottom of page