top of page

Finansdepartementet planlegger å skyte inn 10 milliarder baht i Thai Airways

Finansdepartementet planlegger å skyte 10 milliarder baht i Thai Airways International for å forhindre at eierandelen faller under 40 %, ifølge State Enterprise Policy Office (Sepo).

Finansdepartementet vil selge noen av aksjene det har i andre statlige virksomheter for å skaffe de nødvendige midlene, sa Pantip Sripimol, Sepo-direktøren.


Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvilke statlige virksomheter staten skal selge seg ned i. Den avgjørelsen vil bli tatt av politikere i følge Sepo-direktøren.


Finansdepartementet er Thai Airways største aksjonær med en eierandel på 47 %.


Midlene som er øremerket til rekapitalisering vil prinsipielt ikke komme fra sentralbudsjettet som regjeringen bevilger til departementet.

Flypriser Thailand Norge

Planene kommer etter at Central Bankruptcy Court den 20. oktober godkjente THAIs reviderte plan for omorganisering av virksomheten, og satte i gang en fullstendig økonomisk restruktureringsprosess.


Den gjeldsrammede transportøren sendte inn den reviderte planen etter en forbedring som har kommet raskere enn forventet, etter den mest økonomisk prøvende perioden i selskapets historie.


Flyselskapets balanse har forbedret seg markant siden fjerningen av Covid-19-restriksjonene, og har hadd kraftig økning passasjer- og godstrafikken de siste månedene.Flertallet av aksjonærene, inkludert finansdepartementet, har samtykket i revidert plan som er avgjørende for å redde flyselskapet og trekke det ut av rehabilitering.


Det neste trinnet er at flyselskapet begynner å konvertere gjeld til egenkapital og rekapitalisere. Planen krever at Finansdepartementet skal eie minst 40 % av aksjene i selskapet.


Det ble tidligere rapportert at planen for konvertering og rekapitalisering av gjeld til egenkapital er estimert til 25 milliarder baht, som skal fullføres i løpet av de neste to årene.Selskapet har også gjennomført drastiske kostnadsbesparende tiltak, inkludert en reduksjon av arbeidsstyrken fra 29 000 til 14 400, mens flåten er redusert til 103 maskiner til 58.


Det anslås at når flyselskapet har implementert den reviderte planen og går tilbake til det svarte mens det klarer å betjene gjelden, kan selskapet bli renotert på aksjemarkedet, sannsynligvis i slutten av 2024.


Ms Pantip sa at Sepo ville støtte salget av finansdepartementets aksjer i ikke-børsnoterte virksomheter. De fleste av disse aksjene ble oppnådd ved å erverve utelukkede eiendeler.Kilde: Bangkok Post

Comments


bottom of page