top of page

Påbud om munnbind er nå innført i hele Thailand


Oppdatert 29.04.21


Det er nå innført et landsomfattende påbud om obligatorisk bruk av munnbind i det offentlige rom.


Dersom en ikke bruker munnbind når en oppholder seg i det offentlige rom, så kan en risikere og få inntil 20,000 THB i Bot.Et offentlig rom er rent juridisk et fysisk territorium som alle har tilgang til. Et absolutt offentlig rom er et rom som ikke ekskluderer noen, som er åpent for alle som måtte ønske det. Begrepet offentlig rom brukes imidlertid også som metafor, og betyr da gjerne det samme som offentlighet, ordskifte eller debatt.Kilde: PRD

Opmerkingen


bottom of page