top of page

Flyprisene forventes å holde seg høye i to til tre år framover

Global luftfart har fått en lovende start i år, men ulempen er at industrien ikke har nok arbeidskraft til å henge med i den massive økningen i etterspørselen etter flyreiser, dette har vært med å bidra til en massiv økning i flyprisene.

Reiserestriksjoner har blitt opphevet over hele verden, noe som muliggjør enklere og mer praktisk flyreise. Til og med det ultra-restriktive Kina har tillatt reiser for å gjenoppta post-pandemien.


Men forsinkelsen i gjenåpningen av Kina førte til at Asia ble hengende etter, for Pacific Asia Travel Association spår en vekst på 71 % for regionen de representer. Mens World Tourism Organization tror at Europa og Midtøsten vil nå 80-95% av sine pre-pandemiske tall i år.


Det er en massiv etterspørsel fra ivrige reisende, men Covid-19-pandemien satte flyselskapene på bakken, for bransjen har det å komme seg opp igjen vært svært utfordrende. Mange selskaper gikk konkurs, og permitteringer var uunngåelige i hele bransjen. Noen returnerte innleide fly og må nå bestille nye for å fylle opp flåten igjen.To tredjedeler av alle verdens passasjerfly ble satt på bakken, og i midten av fjoråret sto 5.161 av 28.674 fly i verden fortsatt parkerte. Estimater viser at 23 % av alle flyruter i Asia var suspenderte på grunn av Kinas nedstengning.

Flypriser Thailand Norge

Men ting har stadig forbedret seg, ved slutten av fjoråret var den globale flytrafikken opp fra 41,7 % av pre-pandemien i 2021 til 68,5 % i 2022. Men om en ser på desember 2022, når flykapasiteten var på 77,9 % av 2019-nivået globalt, var kapasiteten på kun 59,8 % i Asia, ifølge International Air Transport Association (IATA)Mens det er massiv etterspørsel etter reiser, har det dannet seg et betydelig tilbakeslag ettersom billettprisene har klatret til det mange anser som et urimelig høyt nivå. Den overveldende økingen i etterspørselen var likt det som det var for frakttjenester under Covid da folk var berørt av nedstenging og prisene steg i taket.Legger en til den enorme økningen i drivstoffprisene, som steg med nesten 80 % i 2022, og kostnadene ved å få reetablert rutene, så har man en oppskrift på smertelig høye billettpriser.


Eksperter tror prisene vil holde seg høye til flere fly kan komme i gang og etterspørselen ikke lenger overgår de tilgjengelige rutetilbudene og setene. Merkostnadene ved bemanning for å fylle mangelen på crew og svingende drivstoffpriser kan også bidra til å hindre prisnedgang. Flere i bransjen spår at prisstigningen vil vare i to til tre år til.Den eneste gode nyheten er at innenlandsflyvningene har kommet seg raskere og prisene for flyreiser i Thailand har kommet seg betydelig. I mellomtiden sier Thai AirAsia at deres internasjonale trafikk vil øke med 20 % og at de gjennomsnittlige billettprisene til Kina har steget med rundt 50 %.


Flybilletter fra Europa forventes å holde seg over 40 000 baht, og flyreiser fra Japan forventes å ligge mellom 26 000 og 35 000 baht.Kilde: The Thaiger

Comments


bottom of page