top of page

Foreslått plan for å redde THAI godkjent av statlig virksomhets organ

Den statlige foretakspolitiske komiteen (SEPC) har besluttet å opprettholde driften av Thai Airways International (THAI) i tråd med forslagene fra transport- og finansdepartementene, sa Prapas Kong-led, direktør for det statlige foretakspolitiske kontoret.
Thai Airbus A380

"Den nyutnevnte komiteen holdt sitt første møte i dag [29. april] med ledelse av statsminister Prayut Chan-o-cha," sa han. "Komiteen er ansvarlig for å sikre åpenhet og god styring blant statlige virksomheter." På sitt møte godkjente panelet to punkter på dagsordenen:


1. Valg av to underutvalg som er ansvarlige for SEPCs presserende oppdrag: 1.1 Underutvalg for statlig utviklingsplanlegging, ledet av tidligere PTT-administrerende direktør Thewin Wongwanich; 1.2 Underutvalg for evaluering av statlige foretak, ledet av Finansdepartementets faste sekretær.


2. Godkjenning av THAIs rehabiliteringsplan som foreslått av transport- og finansdepartementene. Den foreslåtte planen tar sikte på å stabilisere den tapsgivende nasjonale transportøren ved å fremme turisme, internasjonal handel og innenlandske investeringer. "Etter at planen ble godkjent, utnevnte SEPC transportdepartementet til å legge fram planen for statsrådets godkjenning," sa hanComentários


bottom of page