top of page

Fortsatt uklart om utvidelsen av visumfritaket videreføres

Til tross for at Tourism Authority of Thailand har drevet lobbyvirksomhet for en forlengelse av visumfritaket til slutten av året, har regjeringen og landets immigrasjonsmyndigheter vært tause.

I september i fjor godkjente Thailands kabinett den midlertidige forlengelsen av visum ved ankomst og visumfritak ved ankomst for høysesongen. Den midlertidig utvidete forlengelsen skulle gjelde mellom 1. oktober 2022 – 31. mars 2023.


I Januar foreslo Thailands turistmyndighet (TAT) å forlenge det midlertidig utvidete visumfritaket til slutten av året, for å hjelpe turistindustrien med gjenopprettingen.

Visum Thailand

Men argumentet for å hjelpe turistindustrien med gjenopprettingen holder kanskje ikke vann, når myndighetene har rapportert om svært gode ankomstall hittil i år.


Så det kan se ut som at ytterligere visumprivilegier neppe er nødvendige.


Med mindre de bestemmer seg før 31.03.23 (fredag), så vil gjeldende regelverk bli erstattet av de tidligere reglene:


  • Visum ved ankomst (VOA) 15 dager, dette gjelder for passinnhavere fra land som er kvalifisert for Visa ved ankomst.


  • Visumfritak på 30 dager, gjelder bl.a for Nordmenn, Svensker, Dansker, Finlendere og Islendinger.


Forlengede opphold har vært avgjørende for å generere turismeinntekter, og har gjort Thailands turistindustri til å være blant de raskeste til å komme seg i post-pandemien i Sørøst-Asia. Men det er fortsatt et stykke igjen til 2019 tall.


Om myndighetene plutselig bestemmer seg for og videreføre utvidelsen, så må det publiseres i Royal Gazette før det trer i kraft.Comments


bottom of page