top of page

Franskmann nektes innreise på grunn av gjentatt kritikk av Thailands kongehus

En Fransk Expat som har bodd 18 år i Thailand ble lørdag morgen nektet innreise til landet.


En av Thailands franske expats Yan Marchal som har bodd 18 år i Thailand I dag, ble i dag lørdag morgen nektet innreise og vil måtte returnere til Paris i kveld, da immigrasjonspolitiet mener han utgjør en trussel for landet.


Yan Marchal er kjent for å være en langvarig kritiker av den thailandske regjeringen og av monarkiet.


Yan sier selv at han kan anke «deportasjonen».


"Jeg har blitt rådet til å fly ut i stedet for å utsette meg selv for rettslig risiko mens jeg anker."

Yan fortalte Khaosod English at immigrasjonspolitiet hevdet at han er en "trussel mot nasjonal sikkerhet" pga av kritikken han utøver mot monarkiet, og at han vil bli nektet innreise og nå vil bli tvunget på et fly tilbake til Paris.


For et år siden ble Yan nesten kastet ut av landet for innlegg han la ut på Facebook. Mange av Yans nylige Facebook-innlegg er kommentarer knyttet til det thailandske monarkiet og protestene som har foregått i Thailand den siste tiden.


Under et besøk hos thailandsk immigrasjon i november i fjor, sa Yan at han besøkte immigrasjon for å overføre stempelet sitt til et nytt pass, men ble da fortalt at visumet hans var tilbakekalt og nå var på overstay.


«Han fortalte meg at jeg ville bli deportert. Grunnen som ble oppgitt var min Facebook-aktivitet. Jeg kunne se at han har en fil med en detaljert rapport om innleggene mine, selv om han ikke lot meg lese detaljene.»

Det er ikke første gang innleggene hans har skapt problemer. I 2019 ble Yan besøkt av politiet etter en video han lagde for å tulle på National Council for Peace and Order. Yan ga en offentlig unnskyldning den gangen, og videoen ble fjernet.


«Jeg har ikke klart å kontakte ambassaden min, men jeg har blitt fortalt at de kjenner til saken. Jeg visste at dette kunne skje, det er ikke første gang jeg har støtt på problemer (med thailandsk immigrasjon).»


"Immigrasjonsoffiserer sa at jeg angriper kongen og skaper problemer for kongen."

Yans advokat, Natalie Bergman, fortalte Khaosod English i morges at hun kommer til og anke avgjørelsen senere i dag.Kilde: Khaosod
 
Majestetsfornærmelse (fransk: lèse majesté) er det juridiske begrep for det at noen med ord eller handling ærekrenker en monark.

Thailand har blant verdens strengeste lovgivning for majestetsfornærmelse. Det tradisjonelle thailandske rettssystemet var basert på utøvelse av makt gjennom kongelige representanters stilling, ikke gjennom anvendelse av lovtekst, som i stedet ble oppbevart og behandlet som hellige skrifter. Skriften fra 1805, Tre Segl, beskrev hundrevis av måter å begå majestetsfornærmelse på, med straff alt fra halshugging til benådning. Majestetsfornærmelse har vært en del av skreven thailandsk lov siden 1908. I 1932, da Thailands monarki ikke lenger var absolutt, og en skreven thailandsk grunnlov trådte i kraft, hadde også denne lovtekst som forbød majestetsfornærmelse. Etter 1932 så majestetsfornærmelse ut til å ha en nedgang, men endringen i straffeloven i 1957, der majestetsfornærmelse skulle gå¨under rikets sikkerhet, medvirket til at loven gjenoppsto. I 1976 ble loven strammet inn til å gjøre straffen til ikke mindre enn tre og ikke høyere enn femten år.


Kapittel 2, seksjon 8 av Thailands grunnlov av 2007 lyder:

«Kongen skal være tronet i en posisjon av aktet tilbedelse og skal ikke krenkes. Ingen person skal eksponere Kongen for noen form for anklagelse eller rettssak»


Nåværende Thailands straffelov § 112 lyder:

«Den som ærekrenker, fornærmer, eller truer Kongen, Dronningen, Tronarvingen eller Regenten, skal straffes med fengsel i tre til femten år»


Påtale skjedde frem til 2018 ved at en hvilken som helst person kunne anmelde en annen, men etter dette kom det nye prosedyrer med forhåndskontroll. Selv om det i § 112 er en innskrenket liste med medlemmer av kongefamilien, tolkes lovteksten utvidende til å også gjelde hele monarkiet og større maktstrukturer. Videre har thailandsk høyesterett bestemt i 2013 at betegnelsen «konge» i straffelovens § 112 også gjelder for tidligere eller avdøde monarker, ikke bare den regjerende monarken. Sammen med disse lovene brukes ofte seksjon 14 av den thailandske datakriminalitetsloven av 2007 kapittel 1, som fastsetter bot eller fengsel i inntil 5 år for å legge fornærmende innhold etter straffeloven inn i et datasystem.


Mellom 2017 og 2020 var det ikke nye saker direkte med majestetsfornærmelse i Thailand. Kritikk mot monarkiet ble foretrukket håndtert med datakriminalitetsloven i kombinasjon med «hat mot nasjonen» (thai: ชังชาติ; RTGS: changchat), som sidestilles med hat mot monarkiet.


Bruken ble vekket til live igjen under demonstrasjonene i 2020, da minst 35 aktivister, blant dem en 16-åring, ble siktet.


En kan også bli straffet for og bruke Facebook reaksjoner som håner eller latterliggjør monarkietコメント


bottom of page