top of page

Gratis bærbare datamaskiner til fattige studenter

Departementet for digital økonomi og samfunn (DES) planlegger å distribuere 13 millioner gratis bærbare datamaskiner til fattige studenter, under sin handlingsplan for Smart Thailand-ordningen.

Smart Thailand er ment å være en videreutvikling av landets veikart for digital transformasjon, i tråd med Thailand 4.0-oppdraget.


Utdelingen av de bærbare datamaskinene vil skje i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, og støttes økonomisk av den nasjonale kringkastings- og telekommisjonens (NBTC) fond. Rundt 1 million enheter forventes å bli overlevert i løpet av første fase.


DES-minister Chaiwut Thanakamanusorn sa at Smart Thailand-ordningen var en annen milepæl, etter installasjonen av infrastruktur for å utvikle det eksisterende digitale økosystemet med bruk av sektor-for-sektor innovasjoner


Arbeidskraft, spesielt når det gjelder digitale ferdigheter blant statlige tjenestemenn, er en kritisk utfordring for oppdraget, da det kan bidra til å sikre en jevn transformasjon, sa han.


Et viktig grep under handlingsplanen var å tilby gratis bærbare datamaskiner, som skal starte neste år. Totalt 13 millioner bærbare datamaskiner skal distribueres til fattige studenter over hele landet, og den første fasen starter neste år med 1 million enheter. sa Chaiwut.

NBTCs telekom- og kringkastingsfond vil støtte prosjektet økonomisk, sa han. En beslutning om hvem som skal motta datamaskinene er ennå ikke utarbeidet.


I tillegg forbereder myndighetene seg på å utstede en forskrift som tar sikte på å bekjempe bruken av falske kontoer som benyttes for å begå ulovlige transaksjoner via mobilbank. Det kongelige dekretet som definerer kjennetegn ved aktivitetene som involverer falske kontoer, vil snart bli sendt til kabinettet for behandling, sa Chaiwut.


I henhold til dekretet kan de som åpner mobilkontoer for andre møte rettslige skritt selv om disse kontoene ennå ikke har blitt brukt til å begå forbrytelser, sa han.


"Det er behov for å ta grep med det eksisterende problemet med svindel på mobil plattformer," sa Chaiwut.


I følge Chaiwut vil digital transformasjon fra 2023 bli presset frem etter implementeringen av cybersikkerhetsrelaterte lover og andre forskrifter, som personopplysningsloven og loven om digital identitet.


Thailand regnes som et land som på globalt nivå har den beste IKT-infrastrukturen, sa Chaiwut. Regjeringen presser på for utvikling av infrastruktur som et grunnlag for Thailands utvikling mot en digital økonomi, spesielt trådløst bredbånd som er avgjørende for nettaktiviteter


Regjeringen presser på for utvikling av infrastruktur som et grunnlag for Thailands utvikling mot en digital økonomi, spesielt trådløst bredbånd som er avgjørende for nettaktiviteter.Kilde: Bangkok Post

Comments


bottom of page