top of page

Grunnbeløpet justeres opp

Regulering av grunnbeløpet og ytelser fra 1. mai 2020

Regjeringen har besluttet at trygdeoppgjøret gjennomføres 1. og 2. september,

og nye satser vil gjelde fra 1. mai.

Informasjon om nytt grunnbeløp og nye satser vil bli oppdatert etter at

Etterbetaling fra og med mai

Endringen i grunnbeløpet gir økning i flere av ytelsene fra NAV fra 1. mai.

Etterbetaling fra mai vil i hovedsak foregå i løpet av oktober måned.

Oversikten nedenfor viser hvem økningen gjelder for og når pengene blir utbetalt.


Kilde: Nav

Comments


bottom of page