top of page

Høy luftforurensning i Bangkok og Pattaya - Folk anbefales å bruke støvmasker

Luftforurensningen i Bangkok og Pattaya har den siste uken vært over fare nivå, og utgjør en betydelig helserisiko.

PM2.5-støvnivået i Pattaya har vært over sikkerhetsgrensen på 50 mikrogram per kubikkmeter luft (μg/m3) i flere områder i nesten en uke, uttalte varaordfører Manoch Nongyai i Pattaya.


Det skadelige PM2.5-nivået steg i løpet av uken til over 161 μg/m3 , og la et teppe av støv over byen.


Fra i dag fredag 3. februar har imidlertid nivået sunket til under 100 μg/m3 i de fleste delene av byen, men overskrider fortsatt grensen og må følges nøye, opplyste Manoch. Ettermiddagsregn har også bidratt til å redusere nivået av luftforurensning.


Det er installert målestasjoner i sentrale Pattaya og på Jomtien for å overvåke støvnivåer og advare innbyggere og turister om å ta forholdsregler for helsen deres når støvet når skadelige nivåer.


Varaordføreren sier at årsaken til det økende PM2,5-nivået, er ulovlig brenning av landbrukseiendommer og søppel.


Manoch ba om samarbeid fra bilister for å redusere bilbruken og ba turister og innbyggere om å bruke støvmasker når de er ute.


Han oppfordret også de som hadde symptomer, som øye-, nese-, hals- og lungeirritasjon, hosting og nysing, om å oppsøke lege umiddelbart. Når PM2,5-nivået er over sikkerhetsgrensen, frarådes det at en driver med utendørsaktiviteter.


Bangkok og forstedene står også overfor samme skjebne. Bangkokianere våknet til et dekke av fint støv denne uken med over 70 områder som rapporterte at nivåer av PM2.5 hadde passert 90 μg/m3.

Den thailandske meteorologiske avdelingen (TMD) anslår at nivåer av PM2,5 – partikler mindre enn 2,5 mikrometer i diameter – vil stige over store deler av Thailand til fredag ettersom støvforurensningen samler seg i stillestående luft.


Thailands sikkerhetsgrense er 50 μg/m3. Høye nivåer av PM2.5 utgjør helserisiko, spesielt for personer med kronisk lungesykdom.


Regjeringen har rådet folk til å bruke munnbind utendørs og vurdere å jobbe hjemmefra torsdag og fredag.


Nettstedet iqair.com rapporterte Bangkoks luftkvalitetsindeks (AQI) til 198 fra klokken 09.00 torsdag, noe som gjør Bangkok til den tredje mest forurensede byen i verden.


Den thailandske hovedstaden er kun passert av Mumbai i India (AQI 207) og Lahore i Pakistan (202).


TMD spår at luftforurensningen i Bangkok vil reduseres på lørdag med ankomsten av sterkere vind.


Fakta

PM2,5 er en skala for å måle luftkvalitet i sanntid. Verdiene varierer fra 0 til 500 μg/m3.


Svevestøvet inndeles gjerne i størrelsesfraksjoner (PM100, PM10, PM2,5 eller PM0,1), i henhold til partiklenes aerodynamiskediameter målt i μm. Det er ofte stor spredning i størrelse. De mest aktuelle størrelsesfraksjoner i helsemessig sammenheng er PM10, PM2,5 og PM0,1 (ultrafine partikler). Konvensjonelle kurver for aerosolfraksjoner slik de er fastsatt av ISO, ACGIH og CEN, og innlemmet i Norsk standard NS‐EN 481:1993, kjennetegnes ved at aerodynamisk diameter ved 50% effektivitet for fraksjonene respirabel (PM4), torakal (PM10) og inhalerbar (PM100) er på henholdsvis 4, 10 og 100 μm.


Luftforurensning er den miljøfaktoren som er mest skadelig for helsen verden over. Verdens helseorganisasjon har beregnet at tre til fire millioner mennesker årlig dør for tidlig av luftforurensning på verdensbasis. Også i norske byer og tettsteder fører luftforurensning til mer sykdom og høyere dødelighet.Kilder: The Nation Thailand I The Pattaya New I Iqair.com

コメント


bottom of page