top of page

Hvorfor det tar tid å lage en vaksine mot corona!

Mange tror at verden ikke vil «tulle rundt» som den vanligvis gjør før en vaksine er klar. I så fall, hvor lang tid vil det ta før en vaksine er klar?

KLINISK UTPRØVING: - Korona-vaksiner er allerede under klinisk utprøving, men det er viktig å tenke sikkerhet. Det kan derfor ta 12 til 18 måneder før vaksinen er klar, forteller Gunnveig Grødeland på Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

I utgangspunktet er det ikke vanskelig å lage en vaksine sier hun. Hun har de siste tolv årene forsket på vaksiner mot influensa.


(Forsker Gunnveig Grødeland. Foto: Yngve Vogt)


Forskeren sier videre at de vanligste vaksinemodellene mot korona er DNA-, RNA- eller proteinvaksiner. Dette er subenhetsvaksiner. Her brukes deler av den genetiske koden i viruset til å lage vaksiner. Vaksinen vil da stimulere immunforsvaret vårt til å produsere beskyttende antistoffer.


Om hvor lang tid det vil ta å utvikle en vaksine sier hun følgende:

Med mindre det kommer overraskelser, bør vaksinen være klar om 12 til 18 måneder. Noen aktører har allerede gått til klinisk utprøving av koronavaksinen. De har vist at dette teknisk sett er enkelt.


Mange bekymrer seg over at noen land ikke vil åpne helt opp før en vaksine er klar. Så hvorfor tar det såpass lang tid før vaksinen er klar?

Hun sier at en vaksine allerede er under klinisk utprøving, men det er viktig å tenke sikkerhet. Før en vaksine kan lisensieres til bruk, må testingen gjennom tre medisinske faser.


  1. Fase en er allerede i gang. Da testes vaksinen mot bivirkninger, det vil si om kroppen danner en respons som ikke er gunstig for oss.

  2. I den andre kliniske fasen ser man etter om vaksinen kan sette i gang de relevante immunprosessene.

  3. I den tredje og siste fasen testes vaksinen på en større gruppe mennesker. Her ser man på sikkerhet og effekt av vaksinen. Da er det ønskelig at testpersonene blir eksponert for viruset, gjerne gjennom naturlig smitte i samfunnet. Først når dette studiet er godkjent, kan legemiddelprodusenten få tillatelse til markedsføringen.

Men hva om det blir fullstendig krise i verden (mer en nå), er det mulig å framskynde prosessen? Hun sier at det er en mulighet å bruke den tredje fasen til en del av vaksineringsstrategien. Det skjedde under Ebola-epidemien i 2015. Da ble det kjørt en fase tre-studie blant dem som hadde størst risiko for å bli syke.


Mange vil nok tenke at om man skal vente til testfasene er over før man produsere vaksinen så vil det ta veldig lang tid. Gunnveig Grødeland sier at produksjonen av vaksiner kan skje parallelt og uavhengig av hvor langt de kliniske studiene er kommet. Da spares tid.

Over 40 legemiddelfirmaer er med i kappløpet om å utvikle en fungerende vaksine. Av disse er det noen som skiller seg ut. Blant annet Moderna i Seattle som har startet klinisk utprøving av RNA-vaksine i byen. Ellers er Inovio og CureVac interessante. De har tidligere utviklet vaksiner mot andre virus.


Kilde: Forskningsmagasinet Appolon - Yngve Vogt


bottom of page