top of page

IMF: Stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene fremover

Nordmenns høye gjeld fortsetter å gjøre norsk økonomi sårbar, skriver Det internasjonale pengefondet (IMF) sin nyeste rapport.

Det internasjonale valutafondet (IMF) ser fortsatt høy gjeld og stigende boligpriser som de viktigste sårbarhetene i norsk økonomi.


Det kommer fram når fondet leverer sin rapport om den norske økonomien til Finansdepartementet torsdag.


IMF vurderer at norsk økonomi har kommet sterkt tilbake etter pandemien. Fastlands-BNP anslås å vokse med rundt 4 prosent i år.


Samtidig er det stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene fremover. Krigen i Ukraina, faren for lavere etterspørsel fra Europa og flaskehalser i internasjonale verdikjeder skaper usikkerhet.


IMF mener det vil være nødvendig å stramme inn finanspolitikken fremover.


– Mens boligprisveksten har avtatt noe og vil trolig avta ytterligere i lys av renteøkninger, bør det fortsatt gjøres en innsats for å lette begrensningen på tilbudet av nye boliger, skriver IMF.


– Det vil være hensiktsmessig å bevare strammere boliglånsregulering for Oslo, og det bør vurderes en gradvis utfasing av skattefradrag for boliglånsrenter, heter det videre.


IMF påpeker også at ytterligere gradvis renteoppgang i henhold til Norges Banks egne prognoser, er passende, gitt inflasjonsutsiktene. Norges Bank har varslet nytt rentehopp i juni til 1,0 prosent fra dagens 0,75 prosent, og videre til en topp på 2,5 prosent de nærmeste årene.


Finanstilsynet har også advart om kombinasjonen av høy gjeld og boligprisvekst i lang tid, og varslet senest onsdag at en kraftig renteoppgang kan gi betydelig boligprisfall.


De norske boligprisene har økt mye over lang tid, og prisnivået er nå vesentlig høyere enn før pandemien.


Avviser nye tiltak

Statssekretær Lotte Grepp Knutsen (Ap), som mottok IMF-rapporten på vegne av finansministeren, avviser overfor E24 at det er aktuelt å endre skattefradrag eller innføre nye tiltak med hensyn til boliglån og -priser nå.


Hun tilføyer imidlertid at regjeringen deler IMFs vurderinger på dette feltet.


Dette svarer Finansminister Trygve Slagsvold Vedum på IMFs bekymringer


Målet for regjeringens økonomiske politikk er en økonomisk vekst som bidrar til arbeid til alle, og en mer rettferdig fordeling som reduserer forskjeller, uavhengig av folks lommebok og bosted. Det viktigste vi gjør for folks økonomiske sikkerhet nå, er å holde igjen på pengebruken. Da unngår vi en overoppheting av økonomien, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Delegasjonen støtter regjeringens mål om inkluderende vekst og mindre ulikhet, og roser Norge for å styrke den grønne omstillingen.

– Regjeringen vil redusere skatter og avgifter for vanlige folk og gjøre skattesystemet mer sosialt og geografisk rettferdig. Jeg merker meg at IMF-delegasjonen støtter opp om regjeringens mål om et omfordelende skattesystem. IMF støtter også regjeringens mål om et arbeidsliv bestående av faste stillinger og mer heltidsarbeid. For å oppnå dette, er det viktig at utsatte grupper får innpass på arbeidsmarkedet, at arbeidsfolk får styrke sin kompetanse gjennom hele yrkeslivet, og at vi får opp andelen som fullfører videregående skole. Å bidra til at folk kommer i arbeid er noe av det viktigste vi gjør, sier Vedum.

IMF skriver at aldersrelaterte utgifter og lavere overføringer fra Statens pensjonsfond utland øker behovet for reformer som sikrer bærekraften i velferdsstaten.

– IMFs bekymring for den høye gjelden i husholdningene understreker behovet for at regjeringen fører en trygg økonomisk politikk, som ikke skaper ytterligere press i norsk økonomi. Vi må løse folks hverdagsutfordringer, uten at det bidrar til å skape nye problemer i folks økonomi, avslutter finansministeren.


Her finner du pressemeldingen fra regjeringen


Her er rapporten fra IMF

Ser du mørkt på den økonomiske framtiden?

  • 0%Nei

  • 0%Ja

  • 0%Jeg vil klare meg på oppsparte midler


Kilde: Regjeringen


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page