top of page

Ingen nye førerkort før nødvedtaket er avsluttet

Avdeling for landtransport (DLT) har kunngjort at det ikke vil være førerkorttjenester før nødvedtaket i Thailand avsluttes. Opprinnelig var planen å åpne tjenestene igjen 7. mai 2020, men på grunn av utvidelsen av nødvedtaket har DLT også utvidet datoen og tjenestene vil fortsette når nødvedtaket avsluttes.

Målet er å minimere spredningen av Covid-19, som et sikkerhetstiltak for menneskene og de ansatte på DLT.  De med et utløpt førerkort fra 2. januar 2020 til datoen da nødvedtaket slutter, vil få en forlengelse så lenge Thailand fremdeles er i en nødstilstand. DLT har varslet Royal Thai Police og Office of Insurance Commission om å la de med et utgått førerkort siden 2. januar 2020 fortsette å kjøre på veien. Forsikringskommisjonen vil sørge for at de med forsikring vil kunne kreve kostnadene i tilfelle en ulykke, forutsatt at du kjører kjøretøytypen som registrert i førerkortet.

For de som allerede har bestilt time DLT for og ta førerkort eller for å fornye førerkortet, så må de avvente til førerkorttjenestene åpner som vanlig. de ansatte på DLT vil gi de som tidligere hadde avtale om å gå opp til eksamen eller for å fornye førerkortet time før de uten tidligere avtaler. Når tjenestene blir tilgjengelige, vil DLT fortsette å ta forholdsregler for å forebygge smitte. Dette for å sikre at publikum ikke vil være i faresonen når de besøker en provinsiell DLT-filial.
Comments