top of page

Nye Bøtesatser - Folk vil få tid til å tilpasse seg

Trafikkpolitiet vil avvente med å håndheve de nye bøtesatsene mens en offentlig bevisstgjøringskampanje gjennomføres, sa en senior politibetjent mandag.
traffic police Thailand

Pol Maj-General Preecha Charoensahayanon, visedirektør for Traffic Management Center til Royal Thai Police, sa at selv om den nye trafikkloven trådte i kraft mandag, så har han instruert trafikkpolitiet over hele landet om å bruke de gamle bøtesatsene i tre måneder.


I løpet av tremånedersperioden ville trafikkpolitiet også bevisstgjøre trafikksynderene om de økte straffene som faktisk er utformet for å redusere antall trafikkulykker, la Preecha til.

"Dette vil gi bilistene tid til å tilpasse seg og overholde den nye trafikkloven," sa Preecha.

Etter tremånedersperioden ville de bruke trinnsatser for lovbrudd knyttet til fotgjengeres sikkerhet, som for eksempel brudd på skilting ved fotgjengeroverganger, rødt lys og manglende bruk av sikkerhetsbelte eller unnlatelse av å bruke hjelm, la Preecha til.

Trinnsatsene vil starte på 500 baht og øke til 1000 baht for det andre bruddet på samme lovbrudd, sa han.


Han sa at politiet vil registrere antall overtredelser av hver type lovbrudd i politiets datasystemer. Systemet vil gi data for lovbrudd på landsbasis, la han til.

Preecha sa at registreringer av fyllekjøringer før 5. september ikke vil bli regnet med i det nye bøtesystemet, men at politiet vil begynne å telle antall tilfeller av fyllekjøring fra mandag.

Dette er de nye bøtesatsene for trafikkovertredelser:
 • 5 000 til 10 000 baht og/eller tre måneders fengsel for racing på veier.

 • 10 000 til 20 000 baht og/eller seks måneders fengsel for organisering av roadracing.

 • 2 000 baht for å ikke bruke sikkerhetsbelter. Passasjerer i alle seter må bruke sikkerhetsbelte.

 • 5 000 til 20 000 baht og/eller ett års fengsel for førstegangs fyllekjøring.

 • 50 000 til 100 000 baht og to års fengsel for gjentatt fyllekjøring innen to år.

 • 4 000 baht for brudd på fartsgrenser.

 • 4 000 baht for å kjøre på rødt lys

 • 4 000 baht for ikke å stoppe for fotgjengere ved fotgjengeroverganger.

 • 2 000 baht for å kjøre i strid med påbudt kjøreretning.

 • 2 000 baht for brudd på parkerings forbud.

 • 2 000 baht for ikke å bruke hjelm.

 • 5 000 til 20 000 baht og/eller ett års fengsel for hensynsløs kjøring som setter andres liv i fare.


Kilde: The Nation Thailand I Royal Thai Police

Comments


bottom of page