top of page

Nye bøtesatser fra mandag

Bøtene for trafikkforseelser vil øke, og straffene for fartsovertredelse eller unnlatelse av å stoppe ved fotgjengerfelt vil fireedobles, når den endrede landtrafikkloven trer i kraft mandag 5. september.

Thailands direktør for trafikkstyringssenteret har kunngjort at regjeringen har økt bøtesatsene for alle trafikkforseelser. Dette inkluderer høy hastighet eller unnlatelse av å stoppe ved fotgjengerovergange. De økte bøtene trer i kraft mandag 5. september og de vil håndheves strengt av politiet.


Den endrede trafikkloven pålegger også store straffer for streetracing, arrangører av gateløp og eiere av butikker som modifiserer motorsykler for gateløp.


Barneseter vil ikke være obligatoriske fra 5. september, men Royal Thai Police og departementet for landtransport vil kunngjøre relevante regler for bruk av barneseter innen 4. desember, sier Visepolitisjef Pol Gen Damrongsak Kittipraphat.


Gen Damrongsak Kittipraphat skisserte ​noen av ​de nye straffene:


  • Førere som blir dømt for promillekjøring vil risikere en fengselsstraff på inntil ett år og/eller bot fra 5000 til 20 000 baht. Hvis en gjentar samme lovbrudd innen to år, vil en risikere en fengselsstraff på opptil to år og/eller bot fra 50 000 til 100 000 baht.


  • Bøtene for fartsovertredelser, kjøring på rødt lys i kryss og unnlate å stoppe ved et fotgjengerfelt. Vil økes fra 1000 baht til 4000 baht.


  • Bøter for de som ikke bruker hjelm eller sikkerhetsbelter økes fra 500 baht til 2000 baht.


  • Sjåfører som blir dømt for hensynsløs kjøring vil risikere opptil ett års fengsel og/eller en bot på mellom 5 000 og 20 000 baht, sammenlignet med inntil 3 måneders fengsel og/eller en bot på 2000 til 10.000 baht for tiden.Kilde: TNA

Comments


bottom of page