top of page

Nye Satser for brudd på trafikkreglene

En komplett liste over nye bøtesatser utstedt av Royal Thai Police, for brudd på landtrafikkloven av 1979 ble offentliggjort i Royal Gazette onsdag.

Bøtene varier fra 200 til 1000 baht og dekker alle typer kjøretøy.


De nye bøtesatsene omhander alt fra kjøretøyets tilstand, til bruk av lys og horn, overholdelse av trafikkskilt, lys signaler, overholdelse av fartsgrenser og flere andre regler.


De høyeste bøtene på 1000 baht er for kjøretøy som avgir for mye støy og røyk, og kjøretøyer lastet med eksplosiver eller farlige gjenstander, som ikke er korrekt merket med advarselsskilt.


Drosjesjåfører som ikke kjører den raskeste ruten til en destinasjon, eller som ikke klarer å ta dem hele veien, vil få bøter på 1000 baht.


Her er noen av de nye bøtesatsene:


  • Kjøring uten førerkort eller ikke kunne framvise førerkort når du blir spurt (200 baht)


  • Uaktsom kjøring eller hindring av annen trafikk (400 baht)


  • Unnlate å stoppe for utrykningskjøretøy, eller hindre et under utrykning (400 baht)


  • Å bryte fartsgrensen (500 baht)


  • Å kjøre et uregisrert kjøretøy (500 baht)


  • Å Ikke overholde på påbudskilt (500 baht)


  • Kjøre på Rødt lys (500 baht)


  • Kjøring på veiskulder eller fortau (500 baht)


  • Bruk av mobiltelefon når du kjører (500 baht)


  • Parkere eller forlate kjøretøy til hinder for annen trafikk (500 baht)
Comments


bottom of page