top of page

Politiet innfører tiltak for å sikre nok pass og nasjonale ID-kort

Politiet opplever for tiden unormalt høy etterspørsel etter pass og nasjonale ID-kort. De har derfor innført begrensninger i utstedelse av disse dokumentene i perioden frem til 1. juli, og ber alle som ikke har behov for pass nå om å vente til høsten. De som skal reise innenfor EU/EØS bør velge et nasjonalt ID-kort med reiserett.

Politiet ser en økning i etterspørselen etter pass på 50 prosent når vi sammenligner antall pass-søknader i mars i år med mars 2019. Dersom vi regner med nasjonale ID-kort, er økningen på hele 109 prosent. Dette er et resultat av at mange vil ut og reise etter pandemien, samtidig som mange ikke har fornyet passet sitt i løpet av de to siste årene. Akkurat nå er leveringstiden på pass nesten dobbelt så lang som nasjonale ID-kort.


- Det er størst etterspørsel etter pass, derfor oppfordrer vi alle som bare skal reise innenfor EU/EØS-landene og Sveits om å velge et nasjonalt ID-kort med reiserett. Dersom du kun trenger legitimasjon, er dette et meget godt alternativ, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik.


I tillegg til den høye etterspørselen er produksjon og transport av materialer sterkt påvirket av både pandemien og krigen i Ukraina. Begrenset tilgang på enkelte materialer og lange leveringstider gjør det vanskelig for leverandøren å justere opp sin produksjonskapasitet på kort sikt. Dette er en global utfordring, og mange andre land har også problemer med lang leveringstid.


- Dette er en utfordrende situasjon, men vi gjør det vi kan for at de fleste skal få enten pass eller nasjonalt ID-kort før sommeren. Det er derfor vi nå ser oss nødt til å be innbyggerne om å velge en av delene, eller vente hvis de kan. Slik får vi utnyttet den tilgjengelige kapasiteten best mulig, sier Vandvik.


Per 28.4.22 er leveringstiden på pass ca. fem uker, mens tilsvarende er ca. tre uker for et nasjonalt ID-kort. Vi forventer at leveringstiden vil øke frem mot sommeren.Dette er tiltakene:


  • Politiet vil i perioden frem til 1. juli tilby søkerne å kun søke om ett dokument: enten et pass eller et nasjonalt ID-kort.

  • Vi ber personer som har et pass som ikke utløper før utgangen av september 2022, og ikke skal reise til et land som krever utvidet gyldighetstid, om å vente med å søke til etter 1. august.

  • Vi oppfordrer alle som skal reise innenfor EU/EØS-landene eller til Sveits om å søke om et nasjonalt ID-kort med reiserett.