top of page

Regjeringen ønsker å redusere antallet trafikkdrepte med to tredjedeler

Regjeringen har satt et ambisiøst mål om å redusere antall dødsulykker i trafikken med nesten to tredjedeler innen fem år, selv om den innrømmer at innsatsen kan bli hemmet av mangel på offentlig samarbeid.

Det ambisiøse målet ble bekreftet av statsminister Prayut Chan-o-cha på et akademisk seminar i Bangkok med tittelen "New Decade, New Normal, Safe Driving Is Priority" som han ledet onsdag.


På seminaret ble det delt ut 49 priser til enkeltpersoner og organisasjoner med enestående roller i å fremme trafikksikkerhet. Prayut sa at seminarets mål var å utveksle forskjellige synspunkter om hvordan trafikkulykker kan reduseres.

(annonse)

Thailand har den niende høyeste trafikkdødsraten i verden, med 32,7 dødsfall per 100 000 mennesker, ifølge Verdens helseorganisasjon. Thailands mål for 2027 er å redusere dette antallet til 12 personer per 100 000. Det såkalte "nullvisjonens"-målet for 2050 er å fullstendig eliminere dødsulykker i trafikken og alvorlige skader.


Daglig så skades det i gjennomsnitt 59 personer i alderen 15-19 i ulykker med motorsykkel i Thailand.


(annonse)

Vision Zero er en strategi som ble implementert første gang i Sverige på 1990-tallet for å eliminere alle dødsulykker og alvorlige skader i trafikken, samtidig som den gir trygg, sunn og rettferdig mobilitet for alle. Prayut sa at å nå Vision Zero-målet innen 2050 ville være vanskelig, men oppnåelig forutsatt at alle spiller sin rolle.


"Selvfølgelig vet jeg om problemet og hvordan jeg skal løse det. Men det vil ikke fungere 100 % på grunn av mangel på offentlig samarbeid." la han til.

I følge Thai Health Promotion Foundation dreptes 2 personer hver time i 2020. Det totale antallet mennesker drept i trafikkulykker i løpet av det året var 17 831 . Stiftelsen, Thai Health Promotion Foundation, sa at motorsykkelførere og syklister utgjorde de 74 % av omkomne.


(annonse)

I januar skapte ett dødsfall overskrifter over hele Thailand da en motorsykkel traff og drepte en øyelege ved en fotgjengerovergang i Bangkok. Etter hendelsen slo en helseorganisasjon og en trafikksikkerhetsorganisasjon seg sammen for å studere hvor mange biler, motorsykler og offentlige kjøretøy som stopper for fotgjengere ved 12 fotgjengeroverganger i Bangkok. De fant ut at 89% ikke ville stoppe. For motorsykler var det 92 % av 6 449 motorsykler som ikke ville stoppe. For biler var det 86 % av 7.619. For offentlige kjøretøy var det 80 % av 285.


Organisasjoner som er ansvarlige for trafikksikkerhet i Bangkok og andre provinser spiller en nøkkelrolle i å redusere risikofaktorer som fører til trafikkulykker, bemerket Prayut.


(annonse)

Håndhevelsen av lover knyttet til offentlig transport, privat bilbruk og opprettholdelse av kvaliteten på veier og infrastruktur er alle avgjørende faktorer som kan bidra til trafikksikkerhet, sa han.


"Jeg beordret at loven må håndheves strengt mot trafikkforbrytere. Men jeg ville gjerne ha søkt folks samarbeid først," sa Prayut. "Jeg kan ikke kritisere folk, men jeg kan minne dem (på behovet for å forhindre trafikkulykker)."

Statsministeren sa at en sjåførdatabase, sikkerhetsforbedrende teknologi og andre innovasjoner også vil bidra til å redusere antallet trafikkulykker.


(annonse)

De fleste ulykkene i Thailand involverer motorsykler der førere ofte unnlater å bruke hjelm eller kjører mens de er påvirket av alkohol.


Han sa at det må utarbeides en konkret plan for å gjøre veiene tryggere.


KILDE: Bangkok PostComments


bottom of page