top of page

Regjeringen gir grønt lys for videre utredning av visum fordeler

Regjeringen (Kabinettet) har nå gitt grønt lys og økonomisk støtte til videre utredning av en "pakke" med attraktive visum fordeler.

Formålet med pakken er å tiltrekke seg velstående utlendinger og dyktige fagfolk fra utlandet, dette for å hjelpe til med å gjenopplive økonomien i landet.

Noen av fordelene i pakken inkluderer et 10-års visum som ikke bare dekker den enkelte, men også ektefelle og barn, pakken inneholder også arbeidstillatelser, samme inntektsskatt som thailandske borgere, skattefritak for inntekt opptjent i utlandet, fritak fra 90 dagers rapporteringen og muligheter for og kunne eie eiendommer og tomter.Det er disse gruppene regjeringen ønsker å "lokke" til Thailand

  • Velstående internasjonale investorer: må investere minst 500 000 dollar (16,5 millioner baht) i statsobligasjoner, enten gjennom utenlandske direkteinvesteringer eller i eiendom. De må også ha tjent minst 80 000 dollar i året de siste 2 årene, og ha eiendeler til en verdi av minst 1 million dollar. Denne gruppen må ha en helseforsikring med dekning på minimum 100 000 dollar.


  • Velstående pensjonister over 50: må investere minst 250 000 dollar i statsobligasjoner og ha en inntekt på minst 40 000 dollar i året, pluss helseforsikring med dekning på minimum 100 000 dollar.


  • Digitale Nomader eller ansatte i utenlandske selskaper som ønsker å jobbe eksternt fra Thailand.


  • Høyt kvalifiserte fagfolk: som kommer inn som eksperter i utvalgte bransjer. Dette inkluderer også akademiske forelesere som kommer til Thailand for å lære emner av betydning for disse bransjene. De må ha minst 5 års relevant arbeidserfaring, en lønn på minst 40 000 dollar i året og helseforsikring med dekning på minimum 100 000 dollar.Hva inneholder pakken?

Regjeringens talsmann Thanakorn Wangboonkongchana sier at Thailand har satt seg et mål om å tiltrekke seg så mange som en million av disse i løpet av de neste fem årene, med en forventning om at deres utgifter og investeringer i løpet av en femårsperiode vil tilføre én billion baht til Thailands økonomi, om lag 800 milliarder baht i utenlandske investeringer og 270 milliarder baht i skatter.


For å tiltrekke seg disse potensielle personene, vil det bli utstedt et nytt langtidsvisum eller smartvisum, der de vil bli gitt noen privilegier, for eksempel at de ikke må utføre 90 dagers rapporteringen til Immigration.


Thanakorn sier at lover og forskrifter om muligheter for og kunne eie eiendommer og tomter også vil bli endret for å tiltrekke seg utenlandske investorer, og la til at andre insentiver inkluderer skattefritak og at en lar utlendinger som ønsker å bruke Thailand som arbeidsplass enten jobbe for sine arbeidsgivere i utlandet eller her i Thailand.


Pakken inneholder også arbeidstillatelser, og samme inntektsskatt som thailandske borgere,


Kravet om at fire thailandske statsborgere må ansettes for hver utlending som ansettes, vil også bli opphevet.


Thanakorn sier at Høyt kvalifiserte fagfolk, vil bidra til å styrke det private næringslivet, som regjeringen nå har som mål å fremme, industri, infrastruktur og logistikk er også inkludert da dette er i tråd med den 20-årige nasjonale strategiske planen.The Board of Investment, the Interior and Labour ministries, Royal Thai Police, Finansdepartementet og National Economic and Social Development Council (NESDC) har fått i oppdrag fra kabinettet å utvikle en detaljert plan for gjennomføringen av denne ambisiøse ordningen.


NESDC har også fått i oppgave å vurdere denne ordningen hvert femte år, inkludert alle insentiver, og vurdere å utvide eventuelle insentiver som de synes passer.


(annonse)

Comments


bottom of page