top of page

Så langt er 20 personer mistenkt for å være involvert i korrupsjon i Thai Airways

20 personer mistenkes for korrupsjon og dårlig forvaltning i det nasjonale flyselskapet som har ført til store tap for Thai Airways International.

Nyheten, ble kunngjort av politi og nestleder for kommisjonen som etterforsker flyselskapet, Saroj Nimaroen

Flyselskapet har i dag en gjeld på rundt 300 milliarder baht. og er under konkursbeskyttelse.


Historien følger mange andre historier om korrupsjon og dårlige avtaler som har vært en del av et større puslespill som nå blir avslørt av kontoer og komiteer som håndterer flyselskapenes konkurs.


Så langt er 20 personer mistenkt for korrupsjon i 6 forskjellige aspekter av selskapets ledelse, ifølge Saroj. Den ene er overdreven overtidsbetaling for flyselskapets mekanikkavdeling. Han sier at avdelingen utbetalte mer enn 6 millioner baht til 567 ansatte som overtidsbetaling for 1500 timer i året."Dette vil kreve nærmere undersøkelse av årsaken og nødvendigheten av å betale ut et så stort beløp som overtidsbetaling."

Etterforskningen av påstått korrupsjon i flyselskapet startet i august. I september ble 18 dokumenter som viser bevis på korrupsjon og dårlig forvaltning hos flyselskapet sendt til finansdepartementet, som er en storaksjonær for Thai Airways.I tillegg til overdreven overtidsbetaling sier tidligere rapporter at selgere av rabatterte billetter i flyselskapet fikk insentiver basert på antall solgte, ikke på verdien av billettene eller noe salgsunderskudd. Denne praksisen med å selge rabatterte billetter til agenter koster flyselskapet milliarder baht hvert år, ifølge lederen for korrupsjonspanelet, Komkit Wongsomboon.Også flyselskapets beslutning om å kjøpe 10 Airbus A340-fly for 100 milliarder baht i 2004 var katastrofal. Med økningen i vedlikeholdskostnader tapte flyselskapet penger på alle de 10 flyene. Alle, bortsett fra 1 av dem, er tatt ut av drift og lagret på U-Tapao flyplass.Granskingspanelet vil møte den nasjonale antikorrupsjonskommisjonen 14. desember.

For å gi ytterligere informasjon om den påståtte korrupsjonen i Thai Airways, Saroj sier at han vil sende inn en liste over personer som mistenkes for å være involvert i korrupsjon.Comments


bottom of page