top of page

Singapore har henrettet mann dømt for cannabis-smugling

I Singapore ble en 46 år gammel mann henrettet ved henging onsdag morgen, trass i sterke reaksjoner internasjonalt. Mannen var dømt til døden for smugling av én kilo cannabis.
Dødsstraff Singapore

Dødsdommen har vakt sterke reaksjoner internasjonalt, men Singapore som har svært strenge straffer for narkotikasmugling fastholdt at 46-åringen skulle henrettes ved henging onsdag. Henrettelsen var årets tolvte i Singapore etter en pause på over to år.


En talsperson for kriminalomsorgen i Singapore bekrefter onsdag til AFP at 46-åringen er henrettet ved henging.


Familie og støttespillere til Tangaraju Suppiah demonstrerte utenfor Changi-fengselet i Singapore, og ba om at mannen ble vist nåde og dødsdommen omgjort.


Menneskerettsaktivister reagerer svært sterkt på saken. Amnesty International mener henrettelsen vil være i strid med folkeretten.


I mange andre land og regioner er cannabis blitt legalisert eller avkriminalisert. Blant annet i Thailand som har legalisert bruk av cannabis.


Men Singapore fastholder at de vil praktisere strenge straffer for narkotikaforbrytelser. Da myndighetene i bystaten mener dette er nødvendig for å unngå smugling.


Singapore


Kilde: AFP

Comentários