top of page

Smittevernregler på fly klar – vil gjøre flyreisen annerledes


Foto: Knut-Erik Mikalsen


Norge har fått nye smitteregler på fly, som tilsier at midtsetet på fly skal være tomme slik at de reisende ikke kommer for tett på hverandre. – Passasjerer og ansatte skal føle seg trygge, sier fagforeningsleder.


Anneli Nyberg er nestleder i arbeidstakerorganisasjonen Parat, og av yrke kabinansatt i SAS. Organisasjonen er den største for flyansatte, og Nyberg gleder seg over at de nye smittevernreglene nå har kommet på plass.


De sier at det ikke er nødvendig å bruke maske, verken for de ansatte eller passasjerer. Ellers vil det bli en god del endringer i måten vi er vant til å fly.


Følge de generelle råd

Korona-veilederen sier at et av de viktigste rådene i veilederen er at passasjerer og ansatte følger de generelle rådene om hånd- og hostehygiene. Alle som er syke holder seg hjemme. Videre er det viktig med godt renhold.


I flykabinen god utskiftning og filtrering av luften, og det er mulig å begrense kontakten mellom ansatte og passasjerer. Derfor kan helsemyndighetenes generelle anbefaling om minst en meters avstand mellom personer fravikes. Ett tomt sete mellom hver passasjer gir tilstrekkelig avstand, og det samme gjør midtgangen.


Ikke nødvendig

Veilederen sier at det ikke er nødvendig å legge inn ekstra avstand mellom seteradene i flyets lengderetning. Dette på grunn av utskiftning og filtrering av luften, luftstrømmens retning og på grunn av barrieren som seteryggen utgjør. Reisende som tilhører samme husstand kan sitte ved siden av hverandre.


Videre bør rutiner for ombordstigning og ilandstigning planlegges og organiseres godt, for eksempel gruppevis per rad og med god avstand. Bruken av håndbagasje som ikke kan plasseres under setet bør begrenses. Matservering bør unngås, eller maten bør deles ut på forhånd.


De nye norske reglene er basert på anbefalingene som den europeiske flysikkerhets-organisasjonen EASA har kommet med. Dermed blir de norske reglene trolig lik de reglene vi vil finne for andre lands fly.


Bekymret

Anneli Nyberg sier Parat i lang tid har jobbet aktivt mot myndighetene for å få på plass smittevernråd for luftfarten.

Fra ansatte i kabin som fortsatt er på jobb har Nyberg mottatt flere bekymringsmeldinger knyttet til manglende smittevern.


– Bekymringene våre har omfattet både flygende og bakkepersonell. Med denne nye veilederen får flyselskapene et tydeligere regelverk å forholde seg til. Vi har i dette arbeidet også vært opptatt av passasjerene skal kjenne seg trygge på reisen, sier Parats nestleder.


Kilde: Flysmart24.no

bottom of page