top of page

Står Thailand overfor en finanskrise?

Dagens Næringsliv skriver følgende: "Høy gjeld utløste finanskrisen i Thailand i 1997 og spredde seg til resten av Asia. En tilsvarende situasjon er i ferd med å vokse opp i Thailand. Husholdningsgjelden er en av de høyeste i Asia." (artikkelen er fra 2015, men er mer aktuell i dag enn da). Dette er bare delvis riktig. Finanskrisen i 1997 ble ikke utløst av høy gjeld, men den høye gjelden i det private næringslivet forverret krisen. Finanskrisen for nesten 20 år siden i Thailand skyldtes i første omgang myndighetens kamp mot valutamarkedet. Det krevde store summer å holde THB på sin faste verdi. Dette endte opp med at Bath ble gjort flytende. I tillegg til store, skjulte låneopptak foretatt av privat næringsliv. Nesten 100 finansinstitusjoner kollapset og flere tusen bedrifter gikk overende. Vanlige lønnsmottakere var i liten grad direkte berørt. Sitat: "De siste 15 årene er det blitt enklere for familier å låne penger. En ny undersøkelse viser at 88 prosent av befolkningen har tilgang til kreditt via det regulerte finansmarkedet. Denne liberaliseringen har de fleste utnyttet til det fulle.

Familienes gjeldsbyrde kan føre til en større nedsmelting enn finanskrisen i 1997. Det vil påføre større skader, sier direktør Piyabutr Cholvijarn hos næringslivsorganisasjonen Thai Chamber of Commerce til Bangkok Post."


Kilde: Dagens Næringsliv
bottom of page