top of page

Store problemer med produksjon av pass og ID-kort

Leverandøren av pass og ID-kort klarer ikke å levere som forventet, opplyser Politidirektoratet.

Saken er oppdatert 01.04.22

Politiet er blitt gjort kjent med at leverandøren av pass og ID-kort ikke klarer å levere som forventet. Årsaken er blant annet global råvaremangel til produksjonen som følge av pandemien og krigen i Europa.

Det er allerede et stort etterslep av søknader om pass etter to år med pandemi.

- Situasjonen er alvorlig og vi har jobbet med å øke kapasiteten på passkontorene i politidistriktene for å møte bølgen av søkere. Men nå må vi se hvilket handlingsrom vi har og hvilke tiltak som er mulig å iverksette.


Jeg har full sympati med de som nå kanskje må vente lenger på å få passet eller id-kortet sitt, opplyser avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Produsenten rapporterer om dårligere tilgang på råvarer for å få produsert passbøker, samt en stor global etterspørsel etter pandemien. Særlig etter 24. februar har det også blitt en ekstra etterspørsel av pass i mange land som følge av krigen i Ukraina.


Mangel på råvarer og påfølgende produksjonsproblemer er ikke et problem som kun rammer Norge, men hele verden. I tillegg har produsenten kapasitetsproblemer når det gjelder produksjon av de nasjonale ID-kortene.

Dette er ny informasjon for politiet, og per nå er det ikke mulig å si noe konkret om når situasjonen vil bedre seg.


Politiet jobber for fullt i dialog med leverandøren og Justis- og beredskapsdepartementet for å prøve å finne løsninger som vil kunne bedre situasjonen.Justisministeren hasteinnkaller

Nrk melder at selskapet Thales er hasteinnkalt til et møte hos justisminister Emilie Enger Mehl fordi produksjonen er for dårlig.


– Regjeringen mener det er uakseptabelt om mange nordmenn blir stående uten mulighet til å legitimere seg med pass eller ID-kort over lang tid og forventer at Thales iverksetter tiltak så raskt som overhodet mulig, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.


– Regjeringen ser alvorlig på situasjonen, og jeg har innkalt Thales til et hastemøte for å få klarhet i hvordan de har tenkt å håndtere dette, fortsetter hun.


Ifølge departementet kan ikke Thales gi et svar på hva som kan gjøres for å løse utfordringene.

Selskapet er i dialog med POD om hvordan denne utfordringen skal håndteres fremover. Politiet kan ikke si noe om når situasjonen vil bedre seg.


 

Pressemelding | Dato: 01.04.2022

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møtte i dag representanter for Thales og politidirektøren for å diskutere pass-situasjonen. Etter to år med pandemi trenger mange nordmenn fornyelse av passet sitt, og etterspørselen er høyere enn normalt. Thales har rapportert om produksjonsproblemer og at det derfor er vanskelig å garantere leveringstiden.


- Møtet var konstruktivt, men situasjonen er alvorlig. Thales har utfordringer med produksjonen og leveringstiden inn mot sommeren er usikker. Thales har forsikret om at de vil gjøre alt de kan for å levere tilstrekkelig med pass og ID-kort til den store etterspørselen Norge, og vil jobbe tett med Politidirektoratet. En krevende utfordring er mangel på råvarer i kjølvannet av korona. Jeg gjorde det klart at både politiet og Thales må se på alle mulige tiltak for å øke leveransene til Norge. Jeg kommer til å følge opp saken tett med Politidirektoratet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP).

Thales forventer økte restanser i forbindelse med at mange nordmenn nå bestiller passtime, men kan ikke si hvor raskt de kan produsere norske pass i månedene som kommer. De kan ikke garantere normal leveringstid frem mot sommeren.

Justis- og beredskapsministeren ga Politidirektoratet tidlig i mars beskjed om å raskt få ned ventetiden på passkontorene. Politidirektoratet iverksatt tiltak som skal gjøre det enklere for folk å få seg passtime, blant annet ved å åpne timer på kveld og helg.

- Vi jobber nå for å unngå at produksjonen av passene blir en ny flaskehals. Jeg har bedt om en ny rapportering fra Thales og POD neste uke på både status i produksjonen og hvilke tiltak som bør iverksettes, sier Mehl.


Kilde: Politiet I NRK I Regjeringen


Comments


bottom of page