Tallet

på antall selvmord grunnet innstramminger i forbindelse med Corona-viruset, nærmer seg antall døde av selve viruset.

27 millioner mennesker er nå uten arbeid på grunn av restriksjoner og tilstramminger. De økonomiske konsekvensene for Thailand vil bli enorme!


Kilde: Thai Examiner