top of page

Thai ønsker å låne 25 milliard Baht

Thai Airways International (THAI) planlegger å søke et nytt lån på 25 milliarder baht for å betale ned deler av gjelden i forkant av rehabiliteringsprosessen.

En kilde sa at THAI har vært effektiv når det gjelder å kutte utgifter så vel som å administrere kostnader og har til og med vært i stand til å generere inntekter til tross for den pågående Covid-19-krisen.

"Hvis THAI får lånet på 25 milliarder baht, vil det være i stand til å fullføre rehabiliteringen," sa kilden.

Flyselskapet har forhandlet seg frem til en lengre nedbetalingstid og en rullerende kredittfasilitet sammen med kvartalsvis rentebetaling med fem private finansinstitusjoner og 87 kooperativer som selskapet skylder 45 milliarder baht.

Det nye lånet vil bli tatt under følgende betingelser: • Renten skal ikke overstige den årlige minste lånerenten (MLR). • Lånetiden bør settes til minst seks år med halvårlige nedbetalinger av gjeld fra tredje år. • Utgifter knyttet til lånet og andre forhold bør baseres på en gjensidig avtale mellom THAI og kreditorene. • Lånegiveren vil ha rett til å kjøpe THAI-aksjer verdt lånebeløpet til 2,55 baht per aksje fra pålydende 10 baht per aksje.


For lånet er THAI klar til å tilby følgende eiendeler som sikkerhet: • Eiendom og THAI's hovedkvarter på Vibhavadi-Rangsit Road i Bangkok. • Tomter og bygninger på Don Mueang • Fly og annet relatert utstyr • Alle THAI-eide eiendommer i Thailand og utenlands

Piyasvasti Amranand, som har tilsyn med administrasjonen av THAIs rehabilitering, sa at flyselskapet har nok eiendeler til å bruke som sikkerhet, for eksempel 42 fly og eiendommer både innenlands og utenlands.

Han sa at flyselskapet har holdt diskusjoner om rehabiliteringsoperasjoner og rapportering til kreditorer hver måned, og la til at overgangen til å bruke eiendeler som sikkerhet vil komme alle kreditorer til gode.

Han sa også at han forventer at THAI vil motta den første delen av lånet på 25 milliarder baht innen mars.

"Disse midlene burde være nok for selskapets rehabilitering ettersom luftfartsindustrien er i ferd med å komme seg og THAI har vært i stand til å kutte utgifter og generere inntekter," sa han.

Thailands statsminister Prayut Chan-o-cha uttalte før jul at - Thai Airways er fortsatt og vil alltid være Thailands nasjonale flyselskap.


Nettstedet check-in.dk meldte sist uke at Thai forventer normalt trafikkprogram fra midten av 2022, men at det fortsatt er usikkert om Oslo er med, men kilder som Thaifeber har snakket med sier at Thai Airways fortsatt sitter på sine slots på Oslo Lufthavn..
Yorumlar


bottom of page