top of page

Thai Airways ønsker seg tilbake i det gode selskap

Thai Airways tar sikte på å gjenoppta sin posisjon som et av verdens ti beste flyselskaper etter at rehabiliteringsprosessen er fullført.
Thai Orcid

Flyselskapet vil i morgen be kreditorene om å godkjenne sin reviderte rehabiliteringsplan som er en avgjørende fase for flyselskapets økonomiske rehabiliteringsprosess, skiver Bangkok Post.


– Det er trolig ikke et problem for godkjenningen. Planen er nå å rehabilitere selskapets økonomiske status og være til fordel for kreditorene, sa Piyasvasti Amranand, leder av THAIs komité som overvåker flyselskapets rehabiliteringsplan.Piyasvasti sa til Bangkok Post at THAI var blant verdens 30 beste flyselskaper da de gikk inn i sin rehabiliteringsprosess. – Alt dette har skjedd midt i den langvarige pandemien som har påvirket den globale flyvirksomheten betydelig, sa han.Piyasvasti innrømmet at det å gå inn i en rettsrehabiliteringsprosess har påvirket flyselskapets drift og tjenester, noe som har resultert i negative anmeldelser fra passasjerer.


– For eksempel, sa han, – så kunne selskapet ikke refundere billetter etter at flyvningene ble kansellert under pandemien på grunn av begrensede forhold under gjeldsrehabiliteringen.


Men selskapet har sett at virksomheten har forbedret seg betydelig, takket være stigende turistankomster og kostnadsreduksjoner på grunn av omstrukturering av virksomheten.Piyasvasti sa at selskapet har snudd et tap på 9 milliarder baht i inntekt før renter, skatter, avskrivninger og amortisering (EBITDA) i andre kvartal 2021 til et overskudd på 168 millioner baht i samme periode i år. Det har vært kontinuerlige forbedringer i juli og august.THAIs fungerende administrerende direktør Suvadhana Sibunruang uttrykte sin tillit til at flyselskapet ville gjenvinne sin rangering blant verdens topp 10 etter at rehabiliteringsprosessen var fullført og når selskapets aksjer gjenopptas i markedet i 2025.I løpet av de siste årene har flyselskapet gjennomgått omstruktureringer for å redusere kostnadene og forbedre effektiviteten.


En del av kostnadsreduksjonene var et program som resulterte i en reduksjon av ansatte fra 29.000 til 14.400, inkludert 3.800 besetningsmedlemmer og rundt 900 piloter. Dette reduserte de månedlige lønnsutgiftene fra 2 milliarder baht til rundt 700 millioner baht.THAI reduserte også flåten fra 103 fly til 61, hvorav 20 opereres av datterselskapet Thai Smile Airways.Som en del av THAIs gjeldsrestrukturering, ser selskapet på potensielle kandidater for å starte sin første private partnerskapsavtale.THAI har planlagt å sikre strategiske partnerskap med ulike private selskaper, inkludert Thailands største energikonglomerat PTT Plc, dette fordi PTT har overskuddskapital til å tilføre selskapet.


THAI har også vært i samtaler med andre potensielle partnere, inkludert noen utenlandske selskaper, for å fungere som dens strategiske partner og aksjonærer for å diversifisere virksomheten til ulike relaterte områder som logistikk, catering og frakt.


Piyasvasti sa etter rehabiliteringen at finansdepartementet ikke vil opprettholde eierskapet til mer enn 50 % av flyselskapet, noe som avslutter flyselskapets status som et statseid foretak.Imidlertid vil regjeringen fortsatt være majoritetsaksjonær med en samlet eierandel på 43 %, inkludert 33 % eid av finansdepartementet og de resterende 10 % som tilhører Krungthai Bank (KTB) og andre statseide aksjonærer.Så langt har passasjertallet tatt seg betraktelig tilbake, spesielt fra de europeiske rutene som står for rundt halvparten av THAIs totale inntekter.De sresterende inkluderer 20 % fra ruter i nordøstlige Asia, inkludert Hong Kong, Japan, Sør-Korea og Taiwan; 10 % fra sørlige Asia-ruter som India og Pakistan; 10 % fra sørøstlige ruter som Indonesia; og de andre 10% fra Australia og andre destinasjoner.


– Så langt er THAIs største markeder som har opprettholdt restriksjoner for utenlandsreiser Kina og Japan, sier Piyasvasti.Under den reviderte restruktureringsplanen tar THAI sikte på å søke et nytt løpende lån på opptil seks år og/eller en obligasjon med samme løpetid på opptil 12,5 milliarder baht. De kan også søke om en revolverende fasilitet på opptil samme beløp.THAI har også som mål å øke kapitalregisteretrasjon med ca. 31,5 milliarder aksjer med sikte på positiv egenkapital for stabiliteten i selskapets finansielle status. Som et resultat vil THAI-aksjer kunne gjenoppta handel på børsen i Thailand.


Flyselskapet forventer å få den totale egenkapitalen fra gjelds- og kapitalrestruktureringen under forslaget med 80 milliarder baht og fullføre kapitalrestruktureringen innen 2024.


Hvis denne prosessen kan fullføres under den foreslåtte rehabiliteringsplanen, vil THAIs egenkapital være positiv i 2024 og aksjer vil sannsynligvis bli omsatt igjen i 2025.


I andre kvartal rapporterte THAI og dets datterselskaper totale inntekter eksklusive engangstransaksjoner på 21,5 milliarder baht, en økning på 282 % fra året før. Netto tap på 3,2 milliarder baht ble registrert over perioden, sammenlignet med et nettoresultat på 23,3 milliarder i samme periode i fjor, på grunn av engangstransaksjonene med et nettoresultat på 27,1 milliarder i det kvartalet.


Thai Airways er rangert som et 4-stjernes selskap, Thai har gjentatte ganger vunnet priser for økonomiklasse, mat, Cabincrew m.m.kilder: Bangkok Post I Airfleets I Skytrax I Airlineratings

Kommentare


bottom of page