top of page

Thai Airways kan øke antallet avganger til EU etter at ASEAN har inngått en ny avtale med EU

EU har etter seks år sluttført en avtale med Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) om å utvide flytilbudet mellom de to handelsblokkene.

Avtalen, som mandag ble undertegnet på Bali, vil inkludere passasjer og fraktflyvninger mellom og utenfor begge regioner, og vil øke forbindelsen mellom Asia og EU etter hvert som Asia gjenåpnes etter Covid-19-restriksjoner, heter det i en uttalelse fra Europakommisjonen.


I henhold til avtalen kan flyselskaper fra medlemsland nå operere med ubegrensede flyvninger mellom regionene, og dermed erstatte tidligere bilaterale ordninger som inneholdt begrensninger.I tillegg vil de flyselskapene fly 14 ukentlige passasjerflyvinger og ubegrenset antall med fraktflyvninger via et tredjeland.


EU sier at avtalen representerer verdens første blokk-til-blokk-lufttransportavtale. Avtalen vil åpne opp for økninger i trafikken for flyselskaper som Lufthansa, Air France-KLM, Singapore Airlines, Thai Airways og Malaysia Airlines.


Bakgrunn

I 2016 fikk Europakommisjonen tillatelse fra rådet til å forhandle om en luftfartsavtale på EU-nivå med ASEAN. Forhandlingene ble avsluttet i juni 2021.


Lignende EU lufttransportavtaler er signert med andre partnerland, som USA, Canada, Qatar, Vest-Balkan, Marokko, Georgia, Jordan, Moldova, Israel, Ukraina og Armenia.Dagens avtale gir like konkurransevilkår og forventes å gi nye lufttransportmuligheter og økonomiske fordeler for begge sider.


Begge parter anerkjente også viktigheten av miljømessige og sosiale spørsmål, å ble enige om å samarbeide om å forbedre deres respektive sosiale lover, arbeidslover og politikk.ASEAN medlemmer: Brunei, Kambodsja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinene, Singapore, Thailand, og Vietnam.

Ønsker du mere informasjon om avtalen så kan du trykke her.Kilde: Europakommisjonen


Comments


bottom of page