top of page

Thai Airways med sterkt andre kvartal

Thai Airways International Plc (THAI), rapporterer et nettotap på 3,2 milliarder baht for sine operasjoner i 2. kvartal i år, en nedgang på 113,8 % fra samme periode i fjor.

THAI sa at for de første 6 månedene var dets totale tap på 6,46 milliarder baht, en nedgang på 158,1%.


I løpet av andre kvartal 2022 økte THAI og dets datterselskaper Available Seat Kilometes (ASK) med 366,6 % mens revenue passasenger kilometer (RPK) økte med 1 766,9 %. Gjennomsnittlig Cabin Factor var 60,3 % høyere enn 15,1 % i fjor.Flyselskapet sa i en uttalelse til Thailands børs (SET) at antallet passasjerer som ble fraktet utgjorde 2,01 millioner, økt med 570 % fra året før. Available Dead Load Ton-Kilometers (ADTK) var 384,4 % og Revenue Freight Tonne Kilometers (RFTK) var 241,5 % høyere enn året før, fortløpende. Lastegraden var 69,0 % lavere enn året før med et gjennomsnitt på 97,9 %.THAI og dets datterselskaper rapporterte sitt driftsresultat (ekskludert engangspostene) for dette kvartalet bestående av en total omsetning på 21,53 milliarder baht, høyere enn fjorårets med 15,89 milliarder baht (282%), hovedsakelig på grunn av en økning i inntektene besto av passasjer- og lasteinntekter med 17,05 milliarder baht (619,3 %) som følge av den ekstra trafikkproduksjonen og inntektene fra andre tjenester med 272 millioner baht (20,3 %) fra samarbeidene selskaper.De totale driftsutgiftene var 22,83 milliarder baht, høyere enn året før med 12,74 milliarder baht (126,3%) på grunn av høyere produksjon og trafikk som forårsaket høyere variable driftsutgifter, spesielt høyere drivstoffpris med 104,1%.

Flypriser Thailand - Norge

Imidlertid hadde selskapet et resultat før renter, skatter, avskrivninger og amortisering (EBITDA) på 1,98 milliarder baht, 8,26 millioner baht høyere enn året før, med en EBITDA-margin på 9,2 % sammenlignet med -111,4 % i fjor.For de første 6 månedene var et samlet nettotap 6,46 milliarder baht, en nedgang på 158,1 % fra samme periode i fjor da nettoresultatet var 11,12 milliarder baht, med en nettoinntekt fra engangsposter på 4 milliarder baht, lavere enn samme periode i fjor på 21,8 milliarder baht.THAI hadde totale inntekter på 32,7 milliarder baht, en økning på 226,4 %, og totale utgifter på 37,17 milliarder baht, en økning på 73,2 %, med en finanskostnad på 5,29 milliarder baht, en økning på 85,1 %, et overskudd fra gjeldsrestrukturering på 6,99 milliarder baht, en nedgang på 19,4 %, og et tap på valutakursen på 2,9 milliarder baht, en økning på 53,3 %.


THAIs EBITDA for de første 6 månedene av årets resultat var 1,63 milliarder Baht, en økning på 124,1 %, og hadde en EBITDA-margin på 5,0 %, sammenlignet med -67,7 % i fjor.


Passasjertallene til Thai har samtidig steget til over 13.000 daglig de siste månedene, i tillegg har selskapet også nylig åpnet for flyvninger til og fra Singapore og Malaysia. Men det er de Europeiske rutene som står for den største økningen.

Financial Statements Q2_2022
.XLSX
Last ned XLSX • 81KB

Kilde: Thaienquirer I Thai Airways

Comments


bottom of page