top of page

Thailand ønsker å gjøre det lettere for utlendinger

Thailand ønsker å gjøre det lettere for utlendinger og langvarige visuminnehavere å bo i landet. Thailands Immigration Bureau håper å øke investeringene og økonomien når pandemien er over. De foreslåtte endringene kan fjerne 90 dagers rapporteringskravet, noe som har blitt godt mottatt av expat miljøet.


Foto: @AbsolutVision


I det siste har nettstedet for å rapportere 90 dager vært nede, med henvisning til vedlikeholdsproblemer.

Systemet som hoteller benytter for og legge inn TM-30 har også vært er nede.


"Vi ønsker å gjøre det lettere for utlendinger å bo og jobbe i Thailand."

I mellomtiden er planene om å hjelpe Thailand til å komme seg økonomisk blitt detaljert i et rammeverk som skal foreslås for regjeringens økonomiske panel i neste måned.


Forbedringer av innvandringsbestemmelser, arbeidstillatelser for utenlandsk ekspertise og visumsøknader er også på rammelisten. Lettelser i kravene til rapportering for utenlandske arbeidstakere, som gjøres gjennom 90-dagers rapporteringen, skal også endres.


Rammeverket vil også omfatte tilskyndelser til utenlandske investorer som kutt i selskapets inntektsskatt, lettelser i lovverket for eiendomsbesittelse og insentiver for pensjonister og nystartede selskaper.


En rådgiver for Thailands visestatsminister sier at han tar sikte på å hente inn 1 million expats og pensjonister de neste årene. Han sier at expats og pensjonister kan bidra med så mye som 1,2 billioner baht til økonomien hvert år. Men Thailands bruttonasjonalproduktvekst vil ikke komme tilbake til nivået før Covid før i 3. kvartal 2022, ifølge Bank of Thailand.






Comments


bottom of page