top of page

Thailand innfører eget førerkort for tunge motorsykler

Fra 19 februar 2021 vil motorsyklister i Thailand være pålagt å bestå en egen førerprøve og kjøretest hvis de ønsker å få førerkort for en "stor sykkel". Forordningen er kunngjort i Royal Gazette, etter at regjeringen godkjente den i august i fjor, i et forsøk på å redusere trafikkulykker som hovedsakelig er motorsykler (ca. 75%) og hovedsakelig menn. Thailand er et av landene i verden med mest ulykker i trafikken, og den høyeste andelen dødsfall relatert til motorsykkel.


Foto: 13on


Pattaya News rapporterer at politiets talsmann Ekkarak Limsakas har bekreftet at fra og med 19. februar vil alle med en sykkel over 400cc måtte delta på flere kjøretester og ta en test for å overholde loven.


Avdelingen for landtransport har sammen med Royal Thai Police har tidligere vurdert nødvendigheten av separate førerkort siden en fører av "stor sykkel" trenger mere opplæring og bedre kjøreferdigheter på grunn av kjøretøyets vekt og balansepunkt. Mange trafikkulykker med tap av menneskeliv skjer ofte med førere av "stor sykkel".”Det separate førerkortet for "stor sykkel" førere, antas potensielt å styrke trafikksikkerheten for alle syklister og fotgjengere, samt å redusere mindre og dødelige trafikkulykker. Myndighetene er i ferd med å omklassifisere regelverket mellom et lite og et stort motorsykkel-førerkort før straffenivået og bøtesatsene vil bli utstedt på nytt i henhold til den nye loven.”Det som enda ikke er gjort klart, er om utlendinger som har førerkort for tung motorsykkel fra hjemlandet, også vil være pålagt å ta testen.


Comments


bottom of page