top of page

Thailand: Over 500 sjåfører fikk trukket poeng den første dagen

Thailands nye trafikale poengsystem viste seg å være en utfordring for over 500 sjåfører på den første dagen av implementeringen. Det nye systemet trådte i kraft i går, og 540 sjåfører fikk trukket poeng.

I følge talsmannen for Royal Thai Police, Archayon Kraithong, var det disse tre lovbruddene som flest fikk trukket poeng trukket for:

 1. Bruk av kjøretøy hvor avgift ikke er betalt (233 sjåfører)

 2. Føre et kjøretøy som en ikke hadde førerkort for (81 sjåfører)

 3. Kjøring over fartsgrensen (63 sjåfører)

Hver førerkortinnehaver har 12 poeng til å begynne med og deretter trekkes poeng for hvert brudd de blir tatt for å begå. Poengfradragene er delt inn i fire nivåer, avhengig av hvor alvorlig overtredelsen er. Hvis en sjåfør mister alle 12 poengene, vil førerkortet bli inndratt i 90 dager. Hvis en får tre inndragninger innen tre år, vil førerkortet bli tilbakekalt.Førerkortinnehavere kan sjekke poengene sine på nettstedet E-Ticket PTM eller på applikasjonen KHUB DEE Apple / Android.


Under det nye poengsystemet får en trukket poeng for følgende trafikkforseelser.


Det trekkes ett poeng for:
 • Bruke mobiltelefon mens du kjører.

 • Manglende bruk av hjelm.

 • Overskridelse av fartsgrensen.

 • Manglende bruk av bilbelte.

 • Kjøre motorsykkel på fortauet.

 • Ikke viker for utrykningskjøretøyer.

 • Hensynsløs kjøring.

 • Unnlater å stoppe for fotgjengere ved fotgjengeroverganger.

 • Kjøring uten skilt eller med skilt tildekket.

 • Manglende oblat.

 • Kjøring med ubetalte trafikkbøter.

 • Unnlater å fremvise førerkort på spørsmål fra politiet.

 • Unnlater å følge trafikkskiltene.

 • Parkering i parkeringsforbudssone.

 • Ikke holder seg i riktig fil under kjøring.

Det trekkes to poeng for:
 • Kjøring på feil side av veien.

 • Unnlater å stoppe for trafikklys.

 • Kjøring når førerkort er beslaglagt.

Tre poeng trekkes for:
 • Kjøre på noen å stikke av (Hit & Run)

 • Kjøring uten tilbørlig oppmerksomhet og forsiktighet.

 • Inkompetanse.

Maksimalt fire poeng trekkes ved:
 • Fyllekjøring.

 • Kjøring når en er påvirket av narkotika.

 • Kjøring uten hensyn til andres sikkerhet.

Lovbrytere vil få en sjanse til å forbedre seg.

Poeng vil bli returnert etter ett år, men hvis kun seks poeng gjenstår, kan sjåføren delta på et kurs for å gjenopprette poengene sine.


Det nye poengsystemet har som mål å forbedre etterlevelsen av trafikkloven, redusere ulykker og forbedre trafikksikkerheten, ifølge sjefen for Highway Police Division. I fjor kunngjorde statsminister Prayut Chan-o-cha et hovedmål om å redusere antall dødsfall i trafikken med nesten to tredjedeler innen 2027.Comments


bottom of page