top of page

Thailand: Reduksjon i strøm- og dieselprisen

Kabinettet har besluttet å redusere strømprisen fra 4,45 baht til 4,10 baht per kilowattime, kuttet trer i kraft fra og med september, sa statsminister Srettha Thavisin etter statsrådsmøtet onsdag.

Thai Government house, The Thai-Khu-Fah Building

I tillegg til kutt i strømprisene har regjeringen også besluttet å senke prisen på diesel til under 30 baht per liter, med virkning fra 20. september.


Diskusjonen om bensinprisene pågår fortsatt, ytterligere detaljer forventes å bli offentliggjort i nær framtid.


Disse tiltakene skal lette den økonomiske belastningen til folket.


Videre er regjeringen satt til å etablere en nasjonal strategikomité for myk makt, i samsvar med politikk for å styrke og mobilisere potensialet til den thailandske befolkningen, målet er å øke inntektene og gi muligheter for innbyggerne.


I tillegg er det innført en treårig gjeldsletteplan for bønder og småbedrifter.


Statsministeren sa også at kabinettet gikk med på å endre lønnsutbetalingen for offentlige tjenestemenn fra en gang i måneden til to ganger i måneden, fra og med 1. januar 2024.


Denne avgjørelsen vil kreve ulike systemjusteringer og har som mål å lette de økonomiske byrdene for lavere rangerte embetsmenn.


Kilde: TNA
Annonsere hos oss Thaifeber

ความคิดเห็น


bottom of page