top of page

Thailand vil gi 10 millioner opplæring i Hjerte-lunge-redning de neste 3 årene.

Helsemyndighetene ønsker å mobilisere en hær av redningsmenn i Thailand ved å trene 10 millioner i HLR (hjerte-lungeredning).

Mandag (15. juni) ledet helseminister Anutin Charnvirakul utdelingen for utmerkelsen Health Emergency Response Outstanding (HERO) for redningsmenn som hadde kommet til hjelp for ofre som fikk hjerteinfarkt. Anutin bemerket at HLR øker overlevelsessjansene for mennesker med hjertestans, som er den viktigste dødsårsaken blant thailendere. Helsemyndighetene organiserer nå trening for frivillige i landsbyhelsetjenesten og allmennheten, og har som mål å gi minst 10 millioner mennesker livreddende HLR-ferdigheter i løpet av de neste tre årene.


Hittil i år har nødnummret 1669 mottatt mer enn 90 000 oppfordringer om hjelp fra folk som passet på pasienter som sluttet å puste, sier Dr. Atchariya Paengma, generalsekretær for National Institute of Emergency Medicine. I begge tilfeller ville pasientens sjanse for å overleve være større hvis menneskene som var til stede hadde kunnskap og ferdigheter innen grunnleggende redning eller HLR


Kilde : The Nation

Comments