top of page

Thailand vil redusere antall uforsikrede kjøretøy på veien


Thailand vil nå prøve å redusere antall kjøretøy på veien som kjører uten obligatorisk bil- eller motorsykkelforsikring. Eiere av kjøretøy uten obligatorisk forsikring vil ikke kunne betale skatt for å fornye kjøretøyregistreringen.


Foto: Joshua Rawson-Harris


For å spore forsikringer enklere, så blir det nå satt opp et IT-system av Office of Insurance Commission (OIC), og Department of Land Transport (DLT). IT-systemet vil gi sanntidsdata slik at DLT effektivt kan sjekke om registrerte biler har forsikring, uttalte OICs generalsekretær Suthiphon Taweechaiyagarn. For øyeblikket har ikke avdelingen oversikten over det eksakte antallet uforsikrede kjøretøy på veiene i landet, men DLT-generaldirektør Jirut Visaljit sier at han mistenker at de fleste av de uforsikrede kjøretøyene sannsynligvis er motorsykler.


"Vi kan betjene folk raskere med et slikt system, og samtidig tvinge alle til å overholde loven," sier Jirut.

Bil- og motorsykkelforsikring har vært påkrevd de siste 27 årene i henhold til lov om beskyttelse av ulykkesoffer. Forsikringen dekker 500 000 baht for dødelige trafikkhendelser, ifølge Chiang Rai Times. Bilforsikring starter på 600 baht per år mens motorsykkelforsikring starter på 150 baht per år og går opp til 600 baht per år for motorsykler over 150 cc.


Dødelige veier

Verdens helseorganisasjon anslår at 22 941 mennesker dør hvert år i trafikkrelaterte hendelser i Thailand, noe som gjør veiene til de dødeligste i Sørøst-Asia.

Det er et gjennomsnitt på 62 dødsfall hver dag, ifølge WHOs 2018-rapport om global trafikksikkerhet - bare litt færre enn gjennomsnittlig dødsfall i løpet av nyttårsperioden på 66 per dag.

De aller fleste av disse dødsfallene - 73% - er motorsyklister som har økt kraftig i antall de siste tiårene, for å bli den mest populære transportformen for de fleste husholdninger i landet.


Commentaires


bottom of page