top of page

Thailands økonomi har gått inn i Stagflasjon

Thailands økonomi har gått inn i stagflasjon på grunn av en skjør oppgang og økende prisøkninger, sier en økonom ved Economic Intelligence Center (EIC), en forskningsenhet under Siam Commercial Bank (SCB).


EIC nedgraderte sin økonomiske vekstprognose for 2022 til 2,7 % fra 3,2 %. Revisjonen ble tilskrevet krigen mellom Russland og Ukraina, som sendte energi- og råvareprisene til værs.


Thailands gjennomsnittlige inflasjonsrate forventes å stige til 4,9 % som er det høyeste på 14 år, og øke betydelig fra en tidligere prognose på 1,6 %, sa Yunyong Thaicharoen, SCBs sjef for bedriftskunder og økonom ved EIC.


(annonse)

Under et grunnscenario der Ukraina-krigen slutter i andre halvdel av dette året, vil råoljeprisen ligge på et gjennomsnitt på 110 dollar per fat i år.


Hvis krigen varer til slutten av dette året, og fører til et sjokk i energimarkedet, vil den gjennomsnittlige oljeprisen være 133 dollar, sa EIC.


(annonse)

For Thailand vil den høyere inflasjonsraten føre til en saktere friskmelding av Innenlandsøkonomien enn det EIC tidligere spådde, sa senteret.


Spesielt privat konsum vil bli negativt påvirket av en nedgang i husholdningenes kjøpekraft på grunn av stigende drivstoff- og matvarepriser, sammen med en svak oppgang i lønningene, som for tiden faller bak økende levekostnader.


"Høyere kostnader og fallende fortjenestemarginer vil presse bedrifter til å heve prisene, og sende økende kostnader videre til forbrukerne. I dette scenariet vil lavinntektstakere bli lidende," sa Yunyong.

Gitt den svake thailandske økonomiske oppturen blant flere eksterne risikofaktorer, vil det og få økonomien tilbake til pre-pandeminivåer bli forsinket til tredje kvartal neste år, sa han.


(annonse)

Yunyong sa at krigen mellom Russland og Ukraina også vil føre til et lavere antall russiske og europeiske turister som besøker Thailand, selv om dette delvis vil bli oppveid av reisende fra Asia.


EIC reduserte noe anslaget for ankomst av utenlandske turister for i år til 5,7 millioner fra 5,9 millioner, noe som gir landet en årlig turistinntekt på 300 milliarder baht.


Selv om landets overordnede inflasjonsrate kan overstige Bank of Thailands målområde på 1-3 % i år, forventer EIC at sentralbankens pengepolitiske komité opprettholder styringsrenten på 0,5 % gjennom hele 2022. Dette er fordi sentralbanken er forventes å fokusere på tiltak for å støtte økonomisk vekst.


(annonse)

Basert på ekstern usikkerhet og volatilitet i pengemarkedet, forventes Baht å svekke seg til rundt 33,5-34 mot Amerikanske dollar på kort sikt, ifølge EIC.


"Bahten vil gå litt tilbake til 32,5-33,5 mot dollaren i slutten av 2022, da en lovende turismeoppsving vil bidra til å forbedre driftsbalansen," sa Yunyong.

Thailands finansminister Arkhom Termpittayapaisith sa at den gjeldende Baht-kursen, var "passende" etter å ha falt med over 4 % mot amerikanske dollar siden midten av februar, da hovedmålet for landet nå var økonomisk vekst.


(annonse)

Regjeringens økonomiske team har en avventende tilnærming til den nåværende krisen som er forårsaket av krigen mellom Russland og Ukraina, Finansministeen oppfordret Bank of Thailand til ikke å heve renten onsdag og å prioritere økonomisk vekst fremfor sentralbankens tillitsplikt til å opprettholde prisstabilitet og holde inflasjonen i sjakk.


En svekkelse av bahten kan øke konkurranseevnen til eksportørene og øke turistinntektene på kort sikt.


Regjeringen anslår at inflasjonstrusselen vil avta i løpet av året, dersom krigen i Ukraina avsluttes.Stagflasjon er en periode med stagnasjon i den økonomiske veksten, kombinert med høy (og ofte ukontrollert) inflasjon.
Comments


bottom of page