top of page

Thailands nasjonale lotteri vil selge lodd digitalt for å forhindre overprising

For å forhindre at lotterileverandører selger lodd til overpris, vil Thailands nasjonale lotteri (GLO) selge lodd gjennom "Pao Tang"-applikasjonen.

For å forhindre at lotterileverandører selger lodd til overpris, vil Thailands nasjonale lotteri (GLO) selge fem millioner lodd gjennom "Pao Tang"-applikasjonen. Loddene er priset til 80 baht pr. stk.


I følge formann for regjeringens lotterikomité Lawaron Saengsanit, blir applikasjonen lansert 2. juni. GLO har gjennomført vellykkede tester av systemet under de to siste loddtrekningene.

De fem millioner loddene stammer fra lotterikvotene som GLO trakk tilbake fra 10 000 leverandører, etter at det ble oppdaget at de ikke solgte lodden til publikum, men at disse i stede ble solgt til uautoriserte lotteriforhandlere.


GLO har også opprettet 600 utsalgssteder over hele landet for å selge 2,5 millioner lodd til publikum til 80 baht pr. stk, dette også fra 2. juni, kjøpere kan kun betale for disse loddene gjennom "Pao Tang"-appen.


Lawaron sa at nettsalget vil tilby et nytt alternativ for både forbrukere og leverandører.


Rundt 3000 lotterileverandører, med individuelle kvoter på 500 lodd, venter fortsatt på en endelig avgjørelse etter deres kvoter ble trukket tilbake.

Det ble imidlertid først avtalt at hvis disse leverandørene skal få tilbake kvotene sine, så vil de kun få lov til å selge loddene på nettet, via "Pao Tang"-appen, dette for å hindre dem i å selge overprisede lodd.


I mars og april raidet politi og GLO-tjenestemenn kontorene til Mungkornfa (Blue Dragon) Company, en online lotteriplattform, og beslagla rundt to millioner lodd.


Den 12. mai avviste Straffedomstolen en begjæring fra departementet for digital økonomi og samfunn (DES) som forsøkte å stenge nettsteder som drives av Mungkornfas, ettersom de ble anklaget for å ha solgt overprisede lodd.


Retten slo imidlertid fast at selskapets rolle er å samle inn lodd fra ulike kilder og tjene som en plattform der de kan selges av leverandørene, og at det ikke hadde noe å gjøre med overprisingen av lodd.

Thai Government Lottery (GLO) er det nasjonale lotteriet i Thailand som administreres av The Government Lottery Office. Lotteriet trekkes første og sekstende i hver måned. Det er en av bare to former for legalisert pengespill som er tillatt i Thailand, det andre pengespillet som er tillatt er hesteveddeløp i Bangkok.


Kilde: Thaipbsworld I GLO

bottom of page