top of page

Thailandsk økonomi tåler globale usikkerhetsmomenter

Den thailandske økonomien er fortsatt på bedringens vei og bør vokse 3,4 % i 2022 og 3,8 % neste år, støttet av et oppsving i den vitale reiselivssektoren, sa finansminister Arkhom Termpittayapaisith onsdag.

Sørøst-Asias nest største økonomi kan tåle globale usikkerhetsmomenter, mens gjennomsnittlig inflasjon bør lande på 6 % i år, sa Arkhom under et arrangement i Verdensbanken.


Verdensbanken kutter utsiktene for 2023

Verdensbanken sa onsdag at Thailands økonomi er ventet å komme seg til sitt pre-pandeminivå i år, men veksttakten vil være lavere enn forventet neste år på grunn av globale hindringer.


Banken forventer at landets økonomi vil vokse med 3,4 % i 2022 og 3,6 % i 2023, sammenlignet med september prognosene på henholdsvis 3,1 % og 4,1 %.De reduserte vekstutsiktene for 2023 reflekterte en raskere enn forventet nedgang i global etterspørsel, mens en oppgang i reiselivssektoren og privat forbruk vil forbli de viktigste driverne for vekst, sa banken i en uttalelse.

Thailand mottok 10 millioner utenlandske turistankomster fra forrige uke i 2022, og regjeringen forventer at antallet vil dobles neste år. Thailand mottok kun 428 000 utenlandske turister i fjor, sammenlignet med nesten 40 millioner før koronaviruspandemien i 2019.Landets eksport av varer forventes imidlertid å falle med 2,1 % i 2023, etter en estimert økning på 8,1 % i 2022, noe som reflekterer svekket etterspørsel fra store handelspartnere, sa Verdensbanken.


Mens den thailandske økonomien har vist motstandskraft mot nylige globale sjokk, anslås fattigdomsraten å stige til 6,6 % i 2022 fra 6,3 % i 2021 ettersom Covid-19-hjelpetiltakene begynner å fases ut midt i økt inflasjon, sa banken


"Når Thailand ser mot å gjenoppta veien mot høyinntektslandstatus etter pandemien, vil det være nødvendig å øke tilstrekkelig finansiell plass for å møte det ekstra utgiftsbehovet og gi en finanspolitisk buffer for fremtidige sjokk," sa Fabrizio Zarcone, Verdensbankens landssjef for Thailand.Kilde: Bangkok Post

Comentarios


bottom of page