top of page

Trekker seg ut av prosjekt i Myanmar etter å ha blitt kastet ut av oljefondet

Thailands største olje- og gasselskap PTT tar grep etter å ha blitt kastet ut av oljefondets portefølje.

PTTs datterselskap, PTT Oil and Retail Business (PTTOR), sier i en uttalelse at det «suspenderer oljetransport og lagringsoperasjoner i Myanmar på grunn av vold og uro i landet». Ifølge Nikkei Asia skjer dette som en direkte konsekvens etter å ha blitt droppet som investeringeobjekt av det norske oljefondet.


Datterselskapet, PTT Oil and Retail Business (PTTOR), har en eierandel på 35 % i Bright Energy, et joint venture dannet i 2019 med individuelle investorer. Bright Energy hadde bygget en oljelagringsterminal nær Yangon, som var forventet å bli den største i Myanmar.


Statseide PTT Public Company Limited (PTT) er Thailands største selskap målt etter markedsverdi.− PTTOR har uttrykkelig erklært vår intensjon om å suspendere Bright Energys drift, konstruksjonsarbeider og betalinger. "Respekt for menneskerettighetene er en av PTT-gruppens mest grunnleggende verdier, og PTT er dypt bekymret over grusomhetene som er begått i Myanmar," heter det i uttalelsen fra PTT.


Kunngjøringen kommer etter at Norges Statens Pensjonsfond Utland fjernet både PTTOR og PTT fra sin portefølje, den 15. desember. Årsaken var en uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 b). Beslutningen var basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 10. mai 2022.

Det gjenstår å se om PTTs nedskalering vil strekke seg til de gjenværende naturgassvirksomhetene i Myanmar. Konsernselskapet PTT Exploration and Production (PTTEP) kontrollerer eierandeler i flere gassfelt i Myanmar og eksporterer produkter til Thailand.


Myanmars naturgass står for omtrent 15 % av Thailands gassforbruk.


Da Frankrikes TotalEnergies trakk seg fra Myanmars Yadana-gassfelt i mars, kunngjorde PTTEP at de ville overta en del av eierandelen, og la til at "langsiktig energisikkerhet" var med i beslutningen.


Imidlertid sa PTTEP i april at de ville trekke seg fra Myanmars Yetagun-gassprosjekt. Yetaguns gassreserver har avtatt mens internasjonal kritikk har økt, så det var liten fordel å holde fast ved prosjektet.


Verdien på Oljefondet er i skrivende stund på 13.237 milliarder kroner.

PTT Public Company Limited

OljefondetKilder: Nbim I Nikkei Asia

Comments


bottom of page