top of page

UD's globale reiseråd fjernes fra 1. oktober

Reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land utenom EU/EØS, Storbritannia og Sveits, samt enkelte land og områder utenfor Europa forlenges ikke etter utløpsdatoen 1. oktober.– Det er ikke lenger grunnlag for et slikt globalt reiseråd. Vi går nå tilbake til å gjøre en vurdering av om hvert enkelt land skal ha reiseråd. Pandemi- og helsesituasjonen vil være del av vurderingen sammen med sikkerheten i landet. Last gjerne ned den nye appen Reiseklar fra UD som gir tilgang til reiseråd, reiseinformasjon og reiseregistrering på ett sted, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Avvikling av det globale reiserådet henger sammen med overgangen til en normal hverdag med økt beredskap. Utenriksdepartementet vil nå gjøre vurderinger av landene som hittil har vært omfattet av det globale reiserådet. Hvilke land som vil ha reiseråd vil bli publisert på regjeringen.no før endringen trer i kraft ved midnatt natt til 1. oktober. Etter dette vil vurderinger av land gjøres løpende.

– Selv om vi fjerner det globale reiserådet, så er vi fortsatt ikke helt tilbake til normalen. En del land har fortsatt innreiserestriksjoner, og reiseråd kan også endres på kort varsel. Derfor er det viktig at de som planlegger å reise eller er på reise, følger godt med slik at de kan ta ansvar for egen sikkerhet og helse, sier utenriksministeren.

Enkelte land vil fortsatt ha reiseråd etter at det globale reiserådet oppheves, både av pandemi- og sikkerhetsrelaterte årsaker. Nye, pandemirelaterte reiseråd for spesifikke land vil kunne opprettes på anbefaling av enten utenriksstasjonene eller norske helsemyndigheter. Høy forekomst av smitte, stor utbredelse av nye virusvarianter, kapasitetsutfordringer i helsetjenesten er forhold som kan bety at det bør det bør gis et pandemirelatert reiseråd. Utenriksdepartementet vil informere om hvilke land dette gjelder før 1. oktober.

Appen Reiseklar kan du nå laste ned fra App Store eller Google Play. I appen finner du reiseinformasjon til alle land Norge har utenriksstasjoner i. Du kan også registre reisen din i appen for å få informasjon fra norske myndigheter dersom det oppstår en krise mens du er på tur. Alle reisende bør sjekke at reiseforsikringen er gyldig og hva den dekker.Land med reiseråd fra og med 1. oktober

Pressemelding | Dato: 30.09.2021

Når det globale reiserådet avvikles 1. oktober, vil ingen land få nye pandemirelaterte reiseråd nå.Når det globale reiserådet oppheves, vil ingen land få nytt reiseråd kun på grunn av smittesituasjonen nå. Skulle situasjonen endre seg, vil det kunne bli aktuelt å utstede reiseråd til de landene der pandemien skaper så store utfordringer at reiser frarådes.

- Selv om det globale reiserådet nå avvikles, er det viktig å huske på at pandemien ikke er over. Mange land har fortsatt innreiserestriksjoner, relativt høye smittetall og strenge smittevernstiltak. Skal du ut og reise, må du sette deg nøye inn i situasjonen i landet du vil besøke, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Etter 1. oktober vil Utenriksdepartementet fortsatt kunne opprette reiseråd på grunn av pandemien. Vi følger situasjonen globalt gjennom våre utenriksstasjoner, med råd og veiledning fra Helse- og omsorgsdepartementet og FHI.

Norske myndigheter kan aldri garantere for at en reise er helt trygg å gjennomføre. Slik var det før pandemien og slik vil det også være fremover. Den enkelte er ansvarlig for egen sikkerhet på reisen og må sjekke innreisevilkår og status for pandemien ved reisemålet. Sjekk også at du har gyldig reiseforsikring og hva den dekker.

- Det er mange land som ikke er tilbake til en normaltilstand, men vi er glad for at det er mulig å reise mer nå. Som alltid oppfordrer vi alle til å registrere seg i reiseregistrering.no, enten via regjeringen.no eller appen «Reiseklar», sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Utenriksdepartementet har også før pandemien frarådet å reise til rundt 50 land og områder, basert på blant annet sikkerhetsrisikoen i land som er i konflikt eller der det er naturkatastrofer. Disse reiserådene opprettholdes.

Her finner du UDs reiseinformasjon: Reiseinformasjon - velg land - regjeringen.no, eller via appen Reiseklar som kan lastes ned fra App Store og Google Play.
Kilde: Regjeringen

Comments


bottom of page