top of page

Utenlandske investorers tillit til Thailand er fortsatt høy

Utenlandske investorers tillit til Thailand er fortsatt høy til tross for Covid-19-effekten, viser undersøkelse


Foto: unsplash


Til tross for økonomiske påvirkinger på grunn av Covid-19, så er så mye som 96% av utenlandske direkteinvestorer i Thailand trygge på landets potensial og har planer om å utvide eller opprettholde sine investeringer, med henvisning til attraktive investeringsinsentiver, og et sterkt støttende næringstilbud, samt den gode tilgjengeligheten av råvarer og deler, dette ifølge Thailand Board of Investment (BOI) årlige Foreign Investor Confidence Survey.


"Krisen har vist styrken i forsyningskjeden og logistikkinfrastrukturen, som tillot de fleste produksjonsaktiviteter å være stort sett upåvirket."

Av de 600 undersøkte selskapene sa 19,33% at de har planer om å øke investeringene i Thailand, mens ytterligere 76,67% sa at de forventer å opprettholde sitt nåværende investeringsnivå.


2020-utgaven av undersøkelsen ble gjennomført for (BOI) av Abby Bolliger & Company Consulting Ltd.


“Mens COVID -19-utbruddet har påvirket økonomier rundt om i verden, inkludert Thailand, Gjenspeiler tilliten fra nvestorer vårt lands motstandskraft og ytelse til å håndtere krisen, ”Sa BOIs generalsekretær Duangjai Asawachintachit.


Den viktigste faktoren som investorene siterte for å støtte deres positive syn, var investeringsprivilegiene gitt av Thailand, sitert av 89 respondenter, mens tilgjengeligheten av råvarer og deler, og tilstrekkelig støtteindustri ble sitert av 77 respondenter.Av de spurte investorene sa 63,17% at COVID-19 hadde innvirkning på virksomhetene sine, men at de var fortsatt i stand til å operere, 29,17% sa at de var sterkt berørt, men fortsatt i stand til å operere. Bare 7,5% sa at de ikke var berørt og fungerte som vanlig. I mellomtiden hadde bare 0,17% opphørt sin virksomhet.


En vedvarende forpliktelse til Thailand fra både utenlandske og lokale selskaper resulterte i en liten økning i antall investerings applikasjoner i januar-september-perioden til 1.098, ettersom selskaper i noen sektorer fortsatte å utvide midt i den Covid-19 nedgangen, uttalte (BOI)


Den totale verdien av søknadene i løpet av de ni første månedene gikk ned med 15% fra året før, til 223,7 milliarder baht (7,2 milliarder USD), dette på grunn av en mindre gjennomsnittlig størrelse av prosjekter midt i en global nedgang i investeringene på grunn av Covid-19.

FDI-applikasjoner bidro med 60% av det totale antall prosjekter og 53% av det totale løfte om investeringsverdi, ledet av investeringer fra Japan, Kina, Nederland, Singapore og Taiwan
Comments


bottom of page