top of page

Utvidelse av Visa amnestiet til 26. september

Dette er ennå ikke 100% offisielt, men det er hentet fra en utskrift av møtereferatet til kabinett-møtet. Det er forventet en offisiell bekreftelse i Thea Royal Gazette i løpet av uken. Amnestiet er ment å gi folk tid til enten å få sine oppholdspapirer i orden, eller eventuelt ordne med hjemreise før den 26.09.2020.

Kilde Thaivisa.combottom of page