top of page

Ekteskap 

images.png

Inngåelse av ekteskap i Thailand 

Inngåelse av ekteskap etter thailandsk rett gjøres ved District Office (Amphur). Spørsmål relatert til thailandske ekteskapsregler må rettes til thailandske myndigheter (for eksempel Thailands ambassade i Oslo).

Alle norske borgere som ønsker å inngå ekteskap hos thailandske myndigheter, må først kontakte Skatteetaten for prøving av ekteskapsvilkår.

 

Prøvingen skal foretas ved skattekontoret hvor man er registrert bosatt i Norge. Er man registrert utflyttet, skal prøvingen foretas av skattekontoret der man sist var registrert. Nærmere informasjon finnes på Skatteetatens nettsider på følgende lenke: Ekteskap i utlandet - Skatteetaten.

Thailandske kvinner må benytte sitt pikenavn i denne prosessen. Har de vært gift før, og hatt ektefellens etternavn, må de først skifte tilbake til sitt pikenavn.

Etter godkjent prøving utsteder Skattekontoret et "Certificate of no Impediment to Marriage". Dokumentet må legaliseres ved Utenriksdepartementet i Oslo etter at det er blitt utstedt. Det må også stemples/legaliseres av den thailandske ambassaden i Oslo. Informasjon om legaliseringsprosessen finner du her

Uten disse to stemplene kan ikke dokumentet brukes ved ambassaden i Bangkok.

Attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdato. "Certificate of no Impediment to Marriage" leveres ved oppmøte av begge brudefolkene på ambassaden i Bangkok eller konsulatet i Pattaya for å fylle ut skjemaet “Marriage application”, som thailandske myndigheter krever for å kunne gifte seg i Thailand. Underskriften på "Marriage application" skal bekreftes av ambassaden eller konsulatet. For dette skal det betales et gebyr for Notarialforretning som du finner her.

Søknaden blir behandlet umiddelbart. Skjemaet "Marriage application" for ambassaden i Bangkok finner du her.

Tips: Konsulatet i Pattaya har eget skjema. Behandlingstiden her er én virkedag. 

Følgende originale dokumenter med kopier leveres til ambassaden/konsulatet:

 • Pass for begge brudefolkene

 • "Certificate of no Impediment to Marriage"

Thailandske myndigheter krever at det på "Marriage application" skal oppgis to referansepersoner med samme nasjonalitet som den utenlandske borgeren som skal inngå ekteskap. Det vil si at for nordmenn som skal inngå ekteskap så må referansepersonene være norske statsborgere. Referansepersonene trenger ikke være de samme som oppgis som forlovere i forbindelse med utstedelse av "Certificate of no Impediment to Marriage" i Norge.

Etter utstedelse av “Marriage application” må denne oversettes til thailandsk. Oversettelsen må legaliseres av det thailandske Utenriksdepartement. Etter at dette er gjort, kan man gå til thailandsk Amphur og gifte seg.

Registrering av ekteskapet i Norge:

Se nærmere informasjon på Skatteetatens nettsider på følgende lenke: Ekteskap i utlandet - Skatteetaten.

For registrering i Norge av ekteskap inngått i Thailand, må vigselsdokumentene (Marriage Certificate og Registration of Marriage) fra Amphur oversettes til engelsk. Oversettelsene må deretter legaliseres av det thailandske utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Bangkok og deretter sendes sammen med bekreftet kopi av pass eller oversatt thailandsk ID-kort til skatteetaten (det skattekontoret hvor man er registrert bosatt, eller sist var registrert bosatt før utflytting).

Før du reiser fra Norge må du huske og ha med :

 • Bekreftelse på inntekt fra arbeidsgiver eller ligningskontor (ligningsattest for det siste året) 

 • "Certificate of no Impediment to Marriage"

 • For sikkerhets skyld: Kopier av de fire skjemaene du sendte til skattekontoret

Inngåelse av Ekteskap i Norge 

Ekteskap med utenlandsk statsborger

Dersom du skal gifte deg med en utenlandsk statsborger i Norge, må du legge frem dokumentasjon for Skatteetaten.

Forventet behandlingstid er normalt 5-6 uker, hvis alt er i orden. Beregn god tid i tilfelle det er feil eller mangler ved søknaden, slik at dere må innhente ytterligere dokumentasjon fra utlandet.

Skal du gifte deg med en utenlandsk statsborger som har:

 • permanent oppholdstillatelse i Norge eller

 • har status som flyktning og er innvilget asyl i Norge.

 • er EØS-borger med varig oppholdsrett etter utlendingsloven eller

 • er nordisk statsborger

Så går dere frem på samme måte som når to norske statsborgere gifter seg.

Skal du gifte deg med en utenlandsk statsborger som

 • ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge

 • ikke er innvilget asyl i Norge

 • er EØS-borger uten varig oppholdsrett eller

 • er nordisk statsborger som ikke er bosatt i Norge

må dere fylle ut følgende skjema:

 • Egenerklæring
   

 • Forlover-/vitneerklæring
   

 • Erklæring om skifte – dersom du har vært gift tidligere. Er det mindre enn 2 år siden skilsmissen ble innvilget, kan det søkes om skiftefritak hos Statsforvalteren hvis siste felles adresse ikke var i Norge. Søknadskjema kan lastes ned hos Statsforvalteren. Er det mer enn 2 år siden skilsmissen kan du benytte egenerklæringen i del III.
   

 • For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av Statsforvalteren. Søknadsskjemaet kan lastes ned hos Statsforvalteren. Kravet om anerkjennelse gjelder ikke dersom skilsmissen ble gjennomført i et av de andre nordiske landene, forutsatt at begge ektefeller var bosatt og hadde statsborgerskap i et nordisk land på tidspunktet for skilsmissen.

Den som er utenlandsk statsborger må i tillegg sende inn:

 • Dokumentasjon på navn og alder, for eksempel pass eller fødselsattest. Dokumentasjonen må være i original eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet. Ved bruk av pass som dokumentasjon, ber vi deg sende inn kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet, og ikke originalt pass. Merk at Notarius publicus ikke bekrefter rett kopi av utenlandske dokumenter. Fødselsattesten må være legalisert/påført Apostillestempel.
   

 • Er du utenlandsk statsborger kreves ekteskapsattest eller annen dokumentasjon fra myndighetene i hjemlandet som viser at det ikke er noe som hindrer at ekteskapet inngås i Norge. Se unntak ovenfor. På Bufdir finner du mer informasjon om hvordan du kan gå frem i de ulike landene. Attesten må ikke være eldre enn fire måneder. Oversettelse kan være nødvendig med mindre attesten er skrevet på engelsk eller et nordisk språk. Attesten må være i original og må være legalisert/påført apostille.
   

 • Dersom attester er oversatt, må dere sende inn både den originale attesten og oversettelsen. 
   

 • Statsborgere fra land utenfor Norden må legge frem dokumentasjon som viser at vedkommende har lovlig opphold i Norge, samt dokumentasjon for statsborgerskap. Dokumentasjonen må være i original eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet.

Dokumentasjon fra land utenfor Norden må være legalisert eller påført et apostille av myndighetene i det landet den er utstedt.

Send dokumentasjonen til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Bekreftelse kommer i din innboks i Altinn

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, dersom dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap. Prøvingsattesten er nå gyldig uten stempel og signatur.  Attesten sendes til en av dere i Altinn. Hvis dere har reservert dere mot digital post, får bruden/den av dere som er yngst i likekjønnet ekteskap, den i posten

Attesten er gyldig i 4 måneder.

Thailandske myndigheter utsteder dokumenter på engelsk

Thailands utenriksministerium har informert ambassaden om at Department of Provincial Administration, Ministry of Interior utsteder dokumenter på engelsk (se liste).

Thailandske statsborgere skal nå kunne be om en engelsk versjon av sine dokument hos alle provinskontorer.

I slike tilfeller skal det ikke være nødvendig å legalisere den thailandske versjonen i tillegg.

Legaliseringsprosessen for bruk i Norge for disse dokumentene vil være som for alle andre thailandske dokument (se under legalisering).

NB! Der det engelske dokumentet ikke er utstedt av thailandske myndigheter (men kun er en oversettelse utført av et byrå), må også den thailandske originalen fortsatt legaliseres.

Kilder : 

output-onlinepngtools-2.png
skatteetaten.png.770x300_q95_box-0,58,15
Skjermbilde 2021-03-04 kl. 21.30.21.png
deplogo-engelsk-oversettelse-under-1130x235.png
bottom of page