top of page

Info om forsikringer

Når du planlegger ferien, bør reiseforsikring stå høyt på sjekklisten – helt der oppe sammen med pass og billetter, på Finansportalen kan du sammenligne å finne den beste forsikringen for deg. Du kan også sammenligne pris og vilkår hos alle selskaper i markedet.

Reiseforsikringen gjelder så lenge du har reiseforsikring, men har som regel en begrenset varighet når det gjelder enkeltreiser. Standard varighet for enkeltreiser er 70 dager, men varigheten kan utvides til 90, 120 eller 180 dagers reiseforsikring. Merk: utvidelsen alltid gjøres før reisen starter.

En reiseforsikring dekker skade på eller tyveri av reisegods. Den omfatter også tyveri/ran av kontanter. Sykdom og ulykke er inkludert i tillegg til avbestilling, videokonsultasjon med lege når du er i utlandet, forsinkelser – og mye mer. Her kan du lese mere om Reiseforsikringer.

Info om Helseforsikring

Har du helseforsikring, eller behandlingsforsikring som det også kalles, kan du få rask legehjelp hos medisinsk spesialist. Helseforsikringen dekker som regel utredning og behandling inklusive kirurgi, hos medisinsk spesialist så lenge det er en medisinsk problemstilling du trenger hjelp med.

Hvis du som pensjonist har flyttet til et annet land, er du ikke lenger automatisk medlem i den norske folketrygden. Bosetter du deg utenfor EU/EØS, må du søke om frivillig medlemskap i folketrygden for å ha rett til dekning av utgifter i forbindelse med helsehjelp.

​Som frivillig medlem kan du få behandling i landet du har flyttet til og få dekket deler av utgiftene etter reglene om ordinær stønad. Her kan du lese mere om hva Helfo dekker i utlandet.

Selskaper som tilbyr forsikringer i Thailand

Axa Insurance
AXA
Allianz Ayudhya insurance
Allianz
Roojai insurance
Roojai
Thai Life Insurance
Thai Life
Tune Protect insurance
Tune
Bupa Insurance
Bupa
AIG insurance
AIG
The viriyah insurance
Viriyah
Atena insurance
Atena
LMG insurance
LMG
Wrlife insurance
WrLife
Luma Insurance
Luma
Muang thai insurance
Muang Thai
BrokerFish.jpeg
Brokerfish
World Nomads Insurance
World Nomads
Pacific Cross Insurance
Pacific Cross
Mister Prakan
Mister Prakan
bottom of page